Perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita. Perusmaksu otetaan käyttöön Mikkelissä vuonna 2020. Samalla seka- ja biojätteen jätteenkäsittelymaksut laskevat, jolloin kotitalouksien jätehuollon vuosikustannukset pysyvät samalla tasolla.

Mikkelissä perusmaksu on huoneistokohtainen maksu, jonka suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus (vakituinen asuminen tai vapaa-ajan asuminen). Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä rakennuksen käyttötarkoitus on ollut yhtiön rekisterin mukaan laskutusajankohtana.

Jätemaksuista myös perusmaksusta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta. Perusmaksun laskuttaa Metsäsairila Oy.

 

Katso usein kysytyt kysymykset perusmaksusta täältä.

Perusmaksut vuonna 2020

 Käyttötarkoitus

Perusmaksu

€/asunto/vuosi (alv 24 %)

 Vakituinen asunto 31,00
 Vapaa-ajan asunto 18,60

 Asunto taloyhtiössä,

 jossa vähintään 5 asunto

18,60

 Asunto taloyhtiössä,

 jossa alle 5 asuntoa

31,00

 

Perusmaksulla katetaan:

  • hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • neuvonta ja asiakasrekisteri
  • lääkejätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • eko- ja aluekeräyspisteiden ylläpito
  • jätehuollon kehittäminen
  • jätehuoltoviranomaisen kustannukset
  • pienjäteasemien ja lajittelu- ja kierrätyskeskuksen pienkuorma-alueen ylläpito

Perusmaksun vaikutus jätemaksuun

Omakotitalous (4 henkilöä), alukeräyspisteasiakas                

 v. 2019 240,96 €
 v. 2020, sis. perusmaksun 240,96 €
 ero 0 €

 

Vapaa-ajan asunto, aluekeräyspisteasiakas

 v. 2019 79,79 €
 v. 2020 sis. perusmaksun 79,79 €
 ero 0 €

 

Omakotitalous haja-asutusalueella

sekajäte 240 l, tyhjennysväli 2 viikkoa

 v. 2019 217,62 €
 v. 2020 sis. perusmaksun 229,38 €
 ero 11,76 €

 

Rivitalo haja-asutusalueella (8 asuntoa)

sekajäte 2 kpl 660 l, tyhjennysväli 2 viikkoa
biojäte 240 l, tyhjennysväli 2 viikkoa

 v. 2019 1051,44 €
 v. 2020 sis. perusmaksun 1053,60 €
 ero 2,16 €

 

Omakotitalo taajamassa (laskettu ilman kuljetusmaksua)

sekajäte 240 l, tyhjennysväli 2 viikkoa
biojäte 140 l, tyhjennysväli 2 viikkoa

 v. 2019 182,26 €
 v. 2020 170,36 €
 ero -11,90 €