MÖKIN JÄTEHUOLTO

Metsäsairila tarjoaa Mikkelin haja-asutusalueen vapaa-ajanasukkaille monipuoliset jätehuollon palvelut.

Toimiva jätehuolto on tärkeä osa vapaa-ajanasunnon viihtyisyyttä, mutta myös jätelaki velvoittaa liittymään alueella järjestettyyn jätehuoltoon.

Näiltä sivuilta löydät kaiken tarpeellisen mökkisi jätehuollon järjestämiseksi.

Lietekaivojen tyhjennys

Lue lisää