MILLAINEN ON HYVÄ KERÄYSPAIKKA?

Hyvä jätteiden keräyspaikka on sellainen, josta jäteastiat päästään tyhjentämään pakkaavalla jäteautolla ilman että astiaa täytyy käsin siirtää. Lisäksi hyvässä keräyspaikassa on riittävän tilava ja kantava kääntöpaikka jäteautolle. Vapaa-ajanasunnot sijaitsevat usein pienempien teiden varsilla, varsinkin näissä tilanteissa kannattaa jäteastian keräyspaikka suunnitella huolella.

Keräyspaikan suunnittelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen ja kulutuksen kestoon sekä esteettömyyteen.

Omaa astiaa otettaessa tai uutta kimppaa perustettaessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota keräyspaikkaa koskeviin vaatimuksiin. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset.

Vapaa-ajanasunnot sijaitsevat usein pitkien mökkiteiden päässä ja saarissa. Tällöin on mietittävä tarkkaan, minne keräyspaikan perustaa. Jos sitä ei saa omalle maalle, täytyy keräyspaikan perustamiselle toisen maalle olla aina maanomistajan lupa.

Keräyspaikkaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon myös poikkeamamaksu, joka määräytyy mikäli jäteauto joutuu poikkeamaan perusnoutoreitiltä yli 500 m (edestakainen matka) tyhjentäessään jäteastiaa.