PALVELUT OMAKOTITALOILLE

Metsäsairila tarjoaa osakaskuntiensa asukkaille monipuoliset ja laadukkaat jätehuollon palvelut. Taajamassa jätehuoltoon liitytään yleisimmin kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (ns. kimppa-astia). Haja-asutusalueilla sijaitsevat omakotitalot voivat liittyä vaihtoehtoisesti myös aluekeräyspisteeseen.

Lisäksi Metsäsairila tarjoaa hyötyjätteiden lajitteluun ekopisteet. Isojen jäte-esineiden, sähkölaitteiden, vaarallisten jätteiden sekä remontti- ja rakennusjätteiden lajittelussa palvelevat jätekeskus ja pienjäteasemat. Näiltä sivuilta löydät kaiken tarpeellisen kotisi jätehuollon järjestämiseen.

Lietekaivojen tyhjennys

Lue lisää