KODIN JÄTEHUOLTO KUNTOON

Mikkelin taajama-alueilla, poislukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajama, noudatetaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusmallia. Tällöin kiinteistönhaltija tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Mikkelin haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamassa noudatetaan kunnan järjestämään jätteenkuljetusmallia. Tällöin sopimus jätehuollosta tehdään Metsäsairila Oy:n kanssa. Jätehuoltoon voi liittyä joko kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen yhteisellä kimppa-astialla tai haja-asutusalueilla aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittymällä.

Oma astia tai kimppa-astia

Lue lisää

Aluekeräyspiste

Lue lisää