Usein kysyttyä jätehuollosta

Jätehuolto askarruttaa joskus monin tavoin eikä kaikkia asioita löydy nettisivuista eikä oppaista. Asiakaspalvelumme on vastannut usein esitettyihin kysymyksiin ja voit tarkistaa löytyisikö täältä vastaus Sinua askarruttavaan kysymykseen.

Asiakaspalvelumme vastaa edelleen mielellään kysymyksiin ja palautteisiin ma-to klo 9 - 15 ja pe klo 9 - 12 puhelimitse, p. 044 722 2300 tai sähköpostitse: jatehuolto@metsasairila.fi.

Perusmaksu

Mikä on perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu on vuosimaksu, joka on asuinhuoneistokohtainen.

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten biojätteen- ja muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Nouseeko vuosittainen jätelaskuni?

Joillain asiakkailla kokonaiskustannus saattaa hieman laskea, osalla nousta, ja suurella osalla se pysyy käytännössä ennallaan.

Jätehuoltomaksujen hintarakennetta on uudistettu, ja esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksuja laskettiin 20 % ja biojätteen 30 % viime vuoteen verrattuna. Eli vaikka perusmaksu näkyy laskulla uutena rivinä, on sitä kompensoitu muissa hinnoissa.

Myös jätekeskuksen ja pienjäteasemien pienkuormien hintoja laskettiin ja kotitalouksien puutarhajätteet otetaan vastaan veloituksetta.

Asun Mikkelin keskustassa ja minulla on jätehuoltosopimus kuljetusyrityksen kanssa. Miksi minun pitää maksaa lasku perusmaksusta Metsäsairilalle?

Mikkelissä taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajama, on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kotitalouden jätehuollon kustannukset muodostuvat jätteen käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja perusmaksusta.

Kuljetusyrittäjä laskuttaa astian tyhjennykseen liittyvät maksut (jätteenkäsittely ja -kuljetus) sovitun laskutusrytmin mukaisesti. Laskulla näkyvä jätteenkäsittelymaksu laskee vuonna 2020. Taajamassa kuljetusmaksun määrittelee kuljetusyritys itse.

Metsäsairila laskuttaa perusmaksun kerran vuodessa erillisellä laskulla. Perusmaksu ei liity jätteenkuljetukseen, vaan sillä ylläpidetään Metsäsairilan toimesta kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä neuvontaa.

Perusmaksulla katettavat palvelut on aiemmin kustannettu seka- ja biojätteen käsittelymaksulla, joita lasketaan perusmaksun käyttöön oton myötä.Käsittely- ja perusmaksujen suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Kuka perusmaksusta ja muista jätemaksuista päättää?

Jätemaksutaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Miten jätehuoltopalvelut ja neuvonta on ennen katettu?

Jätehuollon palvelutehtäviä on aikaisemmin katettu seka- ja biojätteen käsittelymaksuilla. Nyt kyseiset hinnat vastaavasti laskevat. Uusi hinnoittelu on käyttäjille reilumpi. Ennen palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Milloin perusmaksu laskutetaan?

Aluekeräyspisteasiakkaiden perusmaksu laskutetaan vuosittaisen laskun yhteydessä. Perusmaksu näkyy laskulla omana rivinään, mutta vuoden 2020 laskun loppusumma pysyy samana kuin vuonna 2019.

Muiden asiakkaiden perusmaksu laskutetaan portaittain vuoden 2020 aikana.

Taloyhtiöiden osalta perusmaksulasku lähetetään isännöitsijälle.

Meillä on ns. jätekimppa naapuruston kanssa, miten perusmaksu laskutetaan?

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan kuten ennenkin.

Mitä voin tehdä, jos kiinteistön tiedot ovat väärin perusmaksulaskussa?

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Rekisteritiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Tietojen päivittäminen Väestörekisterikeskukseen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä Metsäsairilan asiakaspalveluun.

Omistan asuinkelvottoman kiinteistön - pitääkö siitäkin maksaa perusmaksu?

Vapautus perusmaksusta voidaan myöntää vasta, kun kohde on purettu ja poistettu rakennusrekisteristä. 

Vapautusta perusmaksusta tai jätemaksun kohtuullistamista haetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselta.

Jäteastiat

Millainen on hyvä jäteastia?

Jätehuoltomääräykset asettavat minimivaateet jäteastialle. Käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia. Koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta kannattaa kysyä myyjältä jäteastiaa ostettaessa. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia, ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden voi tarkistaa myös siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta.

Jäteastiani on rikkoutunut. Miten toimin?

Uuden jäteastian voi hankkia Metsäsairila Oy:ltä, jätteenkuljetusyritykseltä tai rautakaupasta.

Mikäli astia on rikkoutunut tyhjennyksen yhteydessä, ottakaa yhteys Metsäsairila Oy:n asiakaspalveluun, jotta astiarikon ajankohta tulee kirjatuksi asiakaskortillenne. Todennäköisesti jätteenkuljettaja on jo raportoinut astiarikosta sähköisen ajonohjausjärjestelmän kautta. Jos mahdollista, ottakaa kuvia hajonneesta astiasta ja lähettäkää ne asiakaspalveluumme asianne käsittelyn nopeuttamiseksi. Lisäksi ilmoittakaa astian merkki, malli ja valmistusvuosi, joka löytyy usein kannesta.

Vanhuuttaan rikkoutuneita jäteastioita ei korvata, sillä jäteastioiden muovi väsyy käytön ja iän myötä. Tyypillisiä muovin väsymisestä aiheutuvia astiarikkoja ovat kyljen halkeaminen tai pannan halkeaminen ja vääntyminen. Kun jäteastia rikkoutuu vanhuuttaan, se hajoaa yleensä tyhjennyksen yhteydessä.

Myös jätteenkuljettajan virhe tyhjennyksen yhteydessä on mahdollinen, ja jätteenkuljettajan virheestä hajonneet jäteastiat korvataan, mikäli kyseessä ei ole vanha astia. Sen sijaan jäteastian väärästä käytöstä (esimerkiksi ylitäyttö tai ylipaino) johtuneita astiarikkoja ei korvata.

Jos jäteastian rikkoutumisen syyksi epäillään valmistusvirhettä tai astian soveltumattomuutta koneelliseen kuormaukseen, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian myyjäliikkeeseen. Laadukkaalla jäteastialla on useiden vuosien runkotakuu, ja takuuaikana astia korvataan myyjän toimesta, jos astiarikkoon ei liity kuljettajan virhettä.

Kuinka ennaltaehkäisen jäteastian likaantumista?

Paras tapa ennaltaehkäistä jäteastian likaantumista on pakata kaikki sekajäteastiaan laitettava jäte muovipussiin, ja biojäteastiaan laitettava jäte joko paperipussiin tai biohajoavaan pussiin. Biojätteestä on tärkeää valuttaa nesteet ennen biojätteen viemistä jäteastiaan.

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa, poislukien biojäteastiat, jotka on pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Jätteenkuljetus

Tielläni on painorajoituskyltti, kuinka minun tulee toimia?

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus. Halutessanne sallia jäteauton ajon painorajoitetulle tielle voitte toimittaa asiakaspalveluumme luvan kirjallisena (sähköposti käy). Muistattehan, että jätteenkuljettaja voi oman arvionsa perusteella jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan.

Tielläni on painorajoituskyltti, kuinka minun tulee toimia?

Jäteautot eivät aja ilman kirjallista lupaa yksityistielle, jossa on voimassa painorajoitus. Halutessanne sallia jäteauton ajon painorajoitetulle tielle voitte toimittaa asiakaspalveluumme luvan kirjallisena (sähköposti käy). Muistattehan, että jätteenkuljettaja voi oman arvionsa perusteella jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle.

Jos tien kunto on huono eikä tie varmuudella kestä jäteauton painoa (jopa yli 26 tonnia), niin suosittelemme jäteastian sijoittamista painorajoitetun tien risteykseen niin, ettei painorajoitetulle tielle tarvitse ollenkaan ajaa. Tämä on hyvä ratkaisu myös kelirikon aikaan.

Miksi jäteastiaan oli jäänyt jätettä tyhjennyksen jälkeen? Miksi astiaa ei ole tyhjennetty kokonaan?

Talvella yleisin syy on jätteen jäätyminen kiinni astiaan. Muulloin jätteen jumiutuminen astian pohjalle voi johtua liian tiiviisti pakatusta jäteastiasta, ts. jätettä on juntattu jäteastiaan, jotta sitä mahtuisi sinne enemmän. Jäteastia tyhjennetään koneellisesti, eikä pohjalle tiivistetty jäte aina irtoa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että astiaa ei ole pakattu liian täyteen, ja että jätteen joukossa ei ole nesteitä, joka voisi aiheuttaa jäätymistä.

Näissä tilanteissa asiakkaan on viisainta tyhjennyksen jälkeen irrottaa astian pohjalle jäänyt jäte ja säkittää se. Ylimääräistä jätettä ei ole suositeltavaa tiivistää jäteastiaan, vaan lisäjäte tulee pakata jätesäkkiin astian viereen. Tiivistäminen voi aiheuttaa myös astian rikkoutumisen.

Miksi kuljettaja ei tyhjennä astiaa käsin? Astian vieressä olisi ollut harjanvarsi, jolla jätteet olisi saanut ronkittua irti.

Koska astian pohjalle jäänyt jäte on usein tiukassa, ja sen irrotteluun voi kulua aikaa, on jätteenkuljettajia ohjeistettu olemaan irrottelematta tiivistynyttä jätettä astian pohjalta. Astian sorkkiminen on myös aina työturvallisuusriski, sillä jätteenkuljettaja ei voi tietää, mitä astiassa on. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, että jäte ei jäädy tai jumiudu pohjalle. Jätteenkuljettajalla on lupa kipata jäteastiaa pari ylimääräistä kertaa, jos kaikki pussit eivät ensimmäisellä kippauksella irtoa astiasta. "Rynkyttämään" astiaa ei kuitenkaan voida jäädä, sillä se altistaa astiarikoille.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos on auto jäteastian edessä? Olimme kotona ja olisimme voineet siirtää autoa.

Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa, mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäivä voi joskus muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on tärkeää. Tämän vuoksi jäteastian pysyvä paikka kannattaa valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muistaa muuttaa esimerkiksi tyhjennyspäivän vuoksi.

Sain kirjeen, että lumityöt on tekemättä / piha on liukas / astia jäässä. Miksi kuski ei ole tyhjentänyt astiaa, ei sitä lunta nyt niin paljon ollut?

Kuljettajat tyhjentävät aina ne jäteastiat, jotka he saavat turvallisesti kuljetettua sijaintipaikaltaan autoon ja takaisin. Jäteastian ja sen ympäristön kunnossapito on erityisen tärkeää talvella jo pelkästään jätteenkuljettajien työturvallisuuden vuoksi. Jäätyneet astiat ja pihat sekä tekemättömät lumityöt tuovat aina tapaturmariskejä. Täyden jäteastian raahaaminen lumessa on raskasta, ja lisäksi astian pyörät voivat lukkiutua ja rikkoutua. Jätteenkuljettajia on ohjeistettu siten, että jäteastiaa ei saa tyhjentää, ellei sitä ole mahdollista tehdä turvallisesti.

Loka-auto/tukkirekka pystyy kääntymään pihassamme, miksi ei jäteauto?

Jäteautossa akseliväli on lyhyt, mikä aiheuttaa suurta pistemäistä kuormitusta toisin kuin tukkirekalla, jolla akseliväli on pitkä ja paino jakautuu isommalle alueelle. Koska jäteauto voi painaa yli 26 tonnia ja jäteautossa paino keskittyy auton takaosaan, ei jäteauto pysty ajamaan pehmeällä alustalla (esim. nurmikko tai puutteellisen kantavuuden omaava tie) ilman riskiä pihan tai auton rikkoutumisesta. 

Kuljettajan mukaan tie on ollut liukas, eikä astiaa ollut tyhjennetty. Henkilöautollakin on pihaan päästy, niin miksi ei jäteautolla?

Jäteauto voi painaa jopa yli 26 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Jäteauton raideleveys on myös eri kuin henkilöautossa. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen.

Tyhjennysväli

Miksi voin valita jäteastiani tyhjennysväliksi vain 2 tai 4 viikkoa?

Tyhjennysvälien yhtenäistämisellä saadaan pidettyä jäteastian tyhjennysmaksut kohtuullisina, sillä kaikilla alueilla ei ole tarpeen ajaa viikoittain. Tyhjennysvälien rajaamisella säästetään ympäristökuormituksessa kuin jätemaksuissakin.

Mikäli haluatte pidemmän tyhjennysvälin kuin jätehuoltomääräyksissä, niin ottakaa yhteyttä Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiseen. Tyhjennysvälin pidennyslomake löytyy Mikkelin kaupungin nettisivuilta.

Olen tilannut astiatyhjennyksen kerran kuussa. Miksi joinakin kuukausina käydään kahdesti?

Tämä johtuu siitä, että tyhjennysvälit lasketaan viikoissa, eli ”kerran kuussa” tarkoittaa yhtä kuin ”neljän viikon välein”. Paikoitellen tämä tarkoittaa kahta tyhjennystä saman kalenterikuukauden aikana.

Laskutus

Laskussani on virhe. Minne otan yhteyttä?

Ottakaa yhteyttä Metsäsairila Oy:n asiakaspalveluun ma-to klo 9-15, pe klo 9-12 puhelimitse tai sähköpostitse laskutus@metsasairila.fi.

Jos laskutustapahtuma perustuu voimassa olevaan jätetaksaan eikä sitä voida korjata asiakaspalvelussa, teidät ohjataan tekemään muistutus laskusta Mikkelin jätehuoltoviranomaiselle.

Olen muuttanut ja sain maksumuistutuksen. Miksi osoitemuutokseni ei ole tullut Metsäsairila Oy:n tietoon?

Metsäsairila Oy laskuttaa 1. tammikuuta tiedossa olevien tietojen perusteella, ellei asiakas ole itse ilmoittanut osoitteen muutoksesta tämän jälkeen. Ilmoitattehan siis osoitteenmuutokset asiakaspalveluumme viipymättä. 

OmaSairila

Kuinka kirjaudun OmaSairilaan?

Kirjautumisosoite on oma.metsasairila.fi

Käyttäjätunnus on asiakasnumerosi ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasana on mikä tahansa

1.1.2016 tai myöhemmin päivätyn laskun numero.

Metsäsairila Oy

Ketkä omistavat Metsäsairila Oy:n?

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Kuka valvoo Metsäsairila Oy:n toimintaa?

Jätehuoltoyhtiötä valvovia viranomaisia ovat Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Miksi Metsäsairila Oy ei erilliskerää muovia?

Muovipakkaukset ovat tuottajavastuun alaista jätettä. Tämä tarkoittaa sitä, että muovipakkausten tuottajien tulee järjestää muovipakkausten kierrätysverkosto. Toimialueemme muovipakkausten keräyspisteet löydätte osoitteesta http://rinkiin.fi/kotitalouksille/.