ALUEKERÄYSPISTEET

Aluekeräyspisteet ovat Metsäsairila Oy:n ylläpitämiä haja-asutusalueella sijaitsevia yhteisiä jätepisteitä. Keräyspisteen käyttöluvan haja-asutusalueen vakituinen sekä loma-asukas saa tekemällä sopimuksen Metsäsairila Oy:n kanssa ja maksamalla vuosimaksun, joka laskutetaan kerran vuodessa asiakkaalta. 

Vakituisten asukkaiden maksu määräytyy henkilölukumäärän mukaan ja vapaa-ajan asukkaiden maksu on talouskohtainen. Aluekeräyspisteillä kerätään sekajätettä (kotitalousjäte), joka hyödynnetään energiana Kotkan Energian Hyötyvoimalassa.

 

Katso lähin aluekeräyspisteesi kierrätys.infosta

Aluekeräyspisteille ei saa jättää rakennusjätettä, suurikokoisia jäte-esineitä (huonekalut, metalliromut yms.) tai vaarallisia jätteitä (esim. akut, maalit) eikä sähkölaitteita.