OMA TAI KIMPPA-ASTIA

Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistönhaltija hankkii oman jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jäteastian kokoon vaikuttaa kiinteistön asukasmäärän sekä jäteastian tyhjennysväli.

Jäteastia tyhjennetään säännöllisen rytmin mukaisesti 2 tai 4 viikon välein. Pidemmistä tyhjennysväleistä päättää jätehuoltoviranomainen kirjallisten hakemusten perusteella. Jätelasku muodostuu toteutuneista tyhjennystapahtumista.

Vapaa-ajanasunnot voivat sopia vähintään 4 tyhjennystä kesäajalle 1.5.-30.9. väliselle ajalle.

Kimppa-astia

Kimppa-astia on useamman kuin yhden talouden käyttämä yhteinen jäteastia, jonka voivat muodostaa lähikiinteistöt, tiehoitokunta tai kylätoimikunta. Käyttämällä kimppa-astiaa jätemaksut jakautuvat osakkaiden kesken.

Kimppa-astian käytöstä tulee tehdä ilmoitus, josta ilmenee kimppaisännän sekä kaikkien kimpan osakkaiden yhteystiedot. Kimppaisäntä toimittaa ilmoituksen Metsäsairila Oy:lle.