JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN TAAJAMASSA

Mikkelin taajama-alueilla, poislukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat, noudatetaan kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusmallia. Tällöin kiinteistönhaltija tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 

Järjestetty jätteenkuljetus koskee sekajätettä.

Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistönhaltija tekee sopimuksen jäteastian tyhjennyksestä suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jäteastian voi ostaa itse esim. rautakaupasta, jätekeskuksesta tai tiedustella jätteenkuljetusyritykseltä, jonka kanssa tyhjennyssopimus tehdään.

Lähikiinteistöjen yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa-astiaa voivat käyttää lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt. Kiinteistöjen omistajat sopivat keskenään jäteastian tyhjennysmaksuosuuksista. Kimppa-astian käytöstä tulee tehdä ilmoitus, josta ilmenee kimppaisännän sekä kaikkien kimppa-astian osakkaiden yhteystiedot. Kimppaisäntä toimittaa ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle ja kuljetusurakoitsijalle.