YMPÄRISTÖ

Toiminta- ja ympäristöpolitiikka

 • Metsäsairila Oy toteuttaa taloudellisesti, tehokkaasti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen mukaista jätehuoltoa.
 • Toiminnassa sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen ja pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia.
 • Toiminnan kehittäminen tapahtuu parhaan mahdollisen teknistaloudellisen tekniikan käytöllä.
 • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön noudattaminen on osa jokapäiväistä toimintaa.
 • Toiminta tapahtuu yhteistyössä omistajakuntien sekä asiakkaiden kanssa.
 • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on osa toimintaa.
 • Tiedotus on avointa ja rehellistä.
 • Jotta voidaan taata laadukas toimintojen toteuttaminen, niihin varataan riittävät resurssit.
 • Koko henkilökunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, kukin omassa työssään ja sen tuloksella.
 • Keskeisenä ympäristötavoitteena kaikessa toiminnassamme on jätteiden käsittely hyödynnettäväksi.
 • Pyrimme vähentämään jätehuollon päästöjä tasaisesti.

Kaatopaikkakaasu

Lue lisää

Vesienhallinta

Lue lisää