KAATOPAIKKAKAASU

Kun jäte hajoaa jätetäyttöalueella hapettomissa olosuhteissa, syntyy hajoamisprosessista kaatopaikkakaasua, joka sisältää lähinnä metaania, hiilidioksidia sekä pieniä määriä rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteitä.

Jätekeskuksen kaatopaikkakaasun haitallisia vaikutuksia vähennetään kaasun talteenotolla. Vuonna 2018 kerättiin talteen 176 000 m3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoisuus oli keskiarvoltaan 56 %.

Kaatopaikkakaasu on hyvä energianlähde. Metsä-Sairilan jätekeskuksen talteenotetusta metaanista valmistetaan sähköä ja lämpöä kaasumoottorivoimalassa alueen omaan käyttöön.