NEUVONTA

Metsäsairila Oy tarjoaa jäteneuvontaa toimialueensa asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. Jäteneuvonnan avulla pyritään vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja haitallisuutta sekä auttamaan kuntalaisia ja yrityksiä toimivan ja tarkoituksenmukaisen jätehuollon järjestämisessä.

Metsäsairila Oy:n jäteneuvoja antaa mielellään tietoa ja toimintaohjeita jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, vaarallisista jätteistä, hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista. Jäteneuvojan voi kutsua veloituksetta erilaisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin esim. päiväkodeille, kouluille, yrityksiin, kyläiltoihin kertomaan jätehuoltoon liittyvistä asioista. 

Jätekeskukseen tutustuminen

Ryhmät voivat tilata opastetun kierroksen Metsä-Sairilan jätekeskukseen. Kierroksella tutustutaan jätekeskuksen erilaisiin toimintoihin, jätteiden lajitteluun, hyötykäyttöön sekä jätteiden käsittelyyn. Jätekeskuksen kierros on maksuton, mutta kuljetuksen tilaaja joutuu hoitamaan itse. Koululuokat voivat liikkua jätekeskuksen alueella ainoastaan autossa, joten auton on oltava käytössä myös kierroksen aikana. Lisäksi opastuksen kannalta on tärkeää, että koko luokka mahtuu samaan autoon.

Luento oppilaitoksessa

Jäteneuvoja vierailee kouluissa ja oppilaitoksissa ja kertoo jätteiden lajittelusta. Oppilaille voidaan myös pitää jätteiden lajittelutuokio, jolloin oppilaat tutustuvat oikeiden jätteiden avulla jätenimikkeisiin ja niiden lajitteluun.

Ota yhteyttä jäteneuvojaan

p. 044 722 2300 (alanumero 5)
anne.laitinen@metsasairila.fi