Lajitteluohjeita internetistä

Etsikää Metsäsairilan nettisivuilta lajitteluohjeet seuraaville jätteille ja kirjoittakaa jätelaji (esim. sekajäte) tai kierrätysohje.

Yhteystiedot