TALOYHTIÖN JÄTEHUOLTO

Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukainen velvoite ja se on myös tärkeä osa taloyhtiön viihtyisyyttä. Taloyhtiöiden jätehuollosta huolehtii kiinteistön haltija, joka on yleensä kiinteistön isännöitsijä. Isännöitsijä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä tiedotuksesta asukkaille.

Näiltä sivuilta löydät kaiken tarpeellisen taloyhtiön jätehuollon järjestämiseksi. Lisäksi saat meiltä neuvontaa jätehuoltoa koskevissa asioissa. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse.

Ajankohtaista 2016

Pakkausjätteen tuottajavastuu laajenee vuoden 2016 alusta. Tuottajavastuun alaiset lasipakkaukset (lasipullot ja -purkit) tulee toimittaa Rinki-ekopisteille. Mikkelissä kerätään vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä lasijätteenä tuottajavastuun ulkopuolista lasijätettä (mm. lasiastiat, posliini).

Taloyhtiön jätehuollon järjestämisessä huomioitavia asioita:

  • Tutustu jätehuoltomääräyksiin ja selvitä eri jätejakeiden lajitteluvelvoitteet.
  • Tarkista, että jäteastioita on sopiva määrä ja ne tyhjennetään riittävän usein. Tee sopimus jätteiden kuljetuksista jätteenkuljetusurakoitsijan kanssa.
  • Huolehdi jäteastioiden kunnosta ja puhtaanapidosta.
  • Varmista, että jätetila on mitoitettu niin, että jäteastioille ja niiden tyhjennykselle on riittävästi tilaa. Kannattaa varata tilaa muutamalle lisäastialle.
  • Huolehdi kulkuväylien kunnossapidosta.
  • Valvo, että jätteet lajitellaan oikein. Asukkaille jaettavat selkeät ohjeet ja opasteet jätetilassa helpottavat lajittelua.