MILLAINEN ON HYVÄ KERÄYSPAIKKA?

Hyvä jätteiden keräyspaikka on sellainen, josta jäteastiat päästään tyhjentämään pakkaavalla jäteautolla ilman että astiaa täytyy käsin siirtää. Lisäksi hyvässä keräyspaikassa on riittävän tilava ja kantava kääntöpaikka jäteautolle.

 

Keräyspaikan suunnittelu

Jo taloyhtiön jätehuoltoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös keräyspaikkaa koskevat määräykset ja vaatimukset. Kunnalliset jätehuoltomääräykset määrittävät sen millainen keräyspaikan tulee olla. Vaatimuksia on mm. keräyspaikan ja ajoväylien kantavuuteen ja kulutuksen kestoon sekä esteettömyyteen. Myös olemassa olevien keräyspaikkojen on täytettävä jätehuoltomääräysten vaatimukset.