JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET

Toimivan jätehuollon tärkein edellytys on oikein mitoitetut jäteastiat sekä jäteastioiden tyhjennysvälit. Taloyhtiössä tyhjennysväleihin vaikuttaa taloyhtiön koko sekä taloyhtiön asukkaiden määrä. Kunnalliset jätehuoltomääräykset säätelevät eri jätelajeille omat maksimi tyhjennysvälinsä.

Jätehuoltomääräykset määrittävät jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja.

 

 Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesällä

(1.5.-30.9.)

Pisin tyhjennysväli talvella

(1.10.-30.4.)

 Biojäte

(enintään 4 huoneistoa)

1 viikko 2 viikkoa

 Biojäte

(5 huoneistoa tai enemmän)

1 viikko 1 viikko

 Biojäte, syväkeräys

2 viikkoa 4 viikkoa
 Kartonki 4 viikkoa 4 viikkoa
 Metalli ja lasi 16 viikkoa 16 viikkoa