JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYKSET

Toimivan jätehuollon tärkein edellytys on oikein mitoitetut jäteastiat sekä jäteastioiden tyhjennysvälit. Taloyhtiössä tyhjennysväleihin vaikuttaa taloyhtiön koko sekä taloyhtiön asukkaiden määrä. Kunnalliset jätehuoltomääräykset säätelevät eri jätelajeille omat maksimi tyhjennysvälinsä.

Jätehuoltomääräykset määrittävät jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja.

 

 Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesällä

(vkot 18-40)

Pisin tyhjennysväli talvella

(vkot 41-17)

 Biojäte

2 viikko 4 viikkoa
 Kartonki 8 viikkoa 16 viikkoa
 Metalli 8 viikkoa 16 viikkoa
 Lasi 8 viikkoa 16 viikkoa