Hankkeiden esittely

YHTEINEN VASTAANOTTO –HANKE, 1.2.2018-31.7.2020

Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle ollaan luomassa uudenlaista kierrätyskeskusta Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n yhteistyönä. Tavoitteena on kehittää tavaroiden ja materiaalien vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskustoimintoja.

Tarkoituksena on helpottaa sekä kuluttajien että pienyrittäjien kierrätystä ja asioimista luomalla yksi toimipiste, jonne voi toimittaa sekä uudelleenkäyttöön sopivat että käyttökelvottomat tavarat ja materiaalit.

Lisäksi kehitetään materiaalien käsittely- ja kierrätysprosesseja, joiden kautta etsitään materiaalivirroille uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Prosessit parantavat kierrätysastetta, pidentävät materiaalien elinkaarta, mahdollistavat uusiotuotteiden kehittämisen ja valmistamisen kiertotalouden periaatteiden ja jätelain mukaisesti.