Erilaiset kompostorit

Kompostori

Kompostori on säiliö, jonka sisällä voi kompostoida elintarvike tai puutarhajätettä. Kompostorissa on seinien lisäksi myös pohja (tai pohjaverkko) ja kansi. Kompostori on jyrsijäsuojattu, kun siinä ei ole yli 7 mm rakoja. 

Kompostori voi olla myös lämpöeritetty. Eriste parantaa kompostorin toimivuutta talviaikana. Elintarvikejätteiden kompostointi on luvallista vain jyrsijäsuojatussa kompostorissa ja lämpöeristetyssä kompostorissa.

Kompostikehikko

Nimitystä voidaan käyttää sellaisista kompostoreista, jotka eivät ole jyrsijäsuojattuja eli rakenteissa on yli 7 mm rakoja. Kompostikehikoissa saa kompostoida vain puutarhajätettä. 

Avokomposti /aumakomposti/kasakomposti

Avokompostissa ei ole minkäänlaisia seinärakenteita, vaan jätteet kompostoidaan kasassa. Avokomposti tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jätettä on paljon eikä se mahdu kompostoriin tai kompostikehikkoon, esimerkiksi syksyisin puiden lehdet.