Komposti haisee, mitä teen?

Komposti haisee pahalle

Kompostissa on liian vähän happea. Lisää karkeaa seosainetta ja sekoita. 

Komposti haisee ammoniakille

Todennäköisesti kompostin lämpötila on korkea. Ravinteista typpi haihtuu ilmaan ja aiheuttaa hajua. Älä sekoita kuumaa kompostia. Lisää kompostin pintaan noin 5 cm kerros lannoittamatonta ja kalkitsematonta turvetta. Turve sitoo ravinteet. Käytä jatkossa seosainetta, jossa on mukana myös turvetta.

Kutsumattomat vieraat

Kompostissa on kärpäsiä

Kompostin paha haju ja peittämättömät jätteet houkuttelevat kärpäsiä kompostiin. Kärpästen vaaleita pulleita toukkia ja ruskeita koteloita esiintyy joskus jokaisella kompostoijalla. Kärpäset häviävät sekoittamalla kompostia ja lisäämällä seosainetta. Jatkossa huolehditaan seosaineenriittävästä käytöstä sekä peitetään jätteet huolellisesti. Ajoittain kompostorin kansi ja tiivisteet pyyhitään puhtaiksi ja kompostori pestään tarvittaessa. 

Kompostissa on muurahaisia

Muurahaiset kertovat yleensä kompostin liiallisesta kuivuudesta, joten kastele kompostia.

Kompostissa on myyriä, hiiriä tai rottia.

Tarkista että kompostori on jyrsijäsuojattu. Mikäli komposti haisee pahalle lisää seosainetta ja sekoita. Peitä jäte aina seosaineella. Lisää seosaineen käyttöä. Mikäli teet useamman rottahavainnon, ilmoita kunnan terveysviranomaisille. Samalla saat apua rottien hävittämiseen. 

Haasteet lämpötilan kanssa

Komposti ei lämpene

Komposti on liian kuiva tai/ja siinä on liian vähän ravinteita. Lisää kompostiin vettä ja sekoita. Ravinnelisäystä kompostiin saadaan esimerkiksi kompostiherätteistä.

Komposti jäätyy talvella

Kompostin jäätymisestä ei ole haittaa, mikäli kompostissa on riittävästi tilaa syntyvälle biojätteelle. Jäätyneeseen kompostiin voi siis laittaa biojätettä. Myös seosaineen käyttö on muistettava. Kompostorin täytyttyä biojäte laitetaan sekajätteen joukkoon.  Keväällä sään lämmitessä kompostit heräävät toimimaan. Sulamista voi nopeuttaa laittamalla kompostorin sisään kuumavesikanisterin, pitämällä kompostorin kantta raollaan tai kaatamalla kompostoriin noin 10 litraa kuumaa vettä. Sulamisvaiheessa kompostia sekoitetaan ja tarvittaessa lisätään seosainetta tai vettä.