Elintarvikejätteen jälkikompostointi

Kompostorista poistettua kompostimassaa on hyvä jälkikompostoida 3 - 6 kuukautta. Täysin kypsäksi kompostoituminen vaatii yleensä aikaa vieläkin enemmän. Jälkikompostoinnin voi tehdä toisessa kevytrakenteisemmassa kompostorissa, lautakehikossa tai avokompostissa. Jälkikomposti peitetään aina kannella tai rei’itetyllä muovilla. 

ERILAISET KOMPOSTORIT

Kompostori, kompostikehikko, avokompostori...
Lue lisää erilaisista kompostoreista >

KOMPOSTIMULLAN KÄYTTÖ

Mullan kypsyys vaikuttaa käyttöön >