Kompostorin sijoittaminen

Elintarvikejätteen kompostori

  • Jätekatokseen tai –aitaukseen
  • Paikkaan, johon on talvellakin helppo viedä jätettä
  • Mahdollisuus kompostista valuvan suotoveden hallintaan
  • Tuulensuojainen ja lämmin paikka, ei kuitenkaan paahteinen
  • Ei lähellä tuuletusikkunaa tai ilmastointikanavia
  • Vähintään 15 metriä lähimpään kaivoon tai vesialueeseen
  • Omalle tontille. Naapurin kanssa voi sopia yhteisen kompostorin paikan vaikka tontin rajalle.

Puutarhajätteen komposti/kompostori

  • Tuulensuojainen ja lämmin paikka, ei kuitenkaan paahteinen
  • Paikka, jossa kompostin täyttäminen, kääntäminen ja tyhjentäminen on helppoa
  • Vähintään 15 metrin päähän lähimmästä kaivosta tai vesialueesta.