Valitse elintarvikejätteelle
kompostori, joka on

  • tilavuudeltaan vähintään 200 litraa, taloyhtiössä 20-25 litraa/asukas
    (500 litran kompostori/25 asukasta)
  • kestävä rakenteiltaan
  • ilmankierroltaan riittävä
  • jyrsijöiltä suojattu (ei yli 7 mm rakoja)
  • lämpöeristetty
  • helppo täyttää
  • helppo tyhjentää

Kompostorin koko riippuu asukasmäärästä, asukkaiden kulutustottumuksista ja lajitteluaktiivisuudesta sekä kompostin toimivuudesta ja hoidosta.

Kompostorin koko

Asukasmäärä   Kompostoritilavuus (litraa)
1-5   100-250
6-9    250-400
10-24   400-1 000
25-49   1 000-1 500
50-100   1 500-3 000
yli 100   vähintään 3 000