Puutarhasta kompostiin

Kaikki puutarhan kasvijätteet voi kompostoida, samoin kaiken muunkin eloperäisen kuten sammaleen ja jäkälän. Myös rikkakasvit, tautien ja tuholaisten vaivaamat kasvit voi kompostoida tietyin varauksin. Tuhkaa kompostiin ei kannata laittaa. 

Puutarhajäte on yleensä kuivaa, ja siinä on vähän typpeä ja paljon hiiltä. Poikkeuksena ovat vihreät tuoreet kasvinjätteet, jotka saattavat olla hyvinkin typpipitoisia kuten vihreä ruoho. Kompostia koottaessa puutarhajätteen sekaan kannattaakin lisätä vettä ja kompostiherätteitä.

Mikäli puutarhajätettä syntyy pitkin kesää, on se siisteintä kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Mikäli jätettä tulee kerralla niin paljon, ettei se mahdu edellisiin, voidaan jäte kompostoida avokompostissa kuten esimerkiksi syksyllä puidenlehdet.

Kompostorin valinta

puutarhajätteelle >

Rikkakasvit, taudit ja tuholaiset

saattavat säilyä kompostissa >