Kompostin seosaineet eli kuivikkeet

  • Parantavat kompostin ilmavuutta
  • Sitovat ravinteita ja kosteutta
  • Edistävät hajoamista
  • Vähentävät hajua ja kärpästen esiintymistä

Elintarvikejätettä kompostoitaessa seosainetta käytetään 20 - 40 % jätteen määrästä. Kuukaudessa seosainetta kuluu 10 - 20 litraa.

Seosaineen voi ostaa valmiina tai tehdä itse. Kaupan valmiit seosaineet ovat toimivia ja helppoja käyttää. Ne kuitenkin lisäävät kompostoinnin kustannuksia. Omasta pihasta ja ympäristöstä voi löytyä seosaineita, jotka yksinään tai seoksina ovat varsin toimivia. Muista kuivata seosaine ja suojata se kastumiselta myös varastoinnin aikana.

 Seosaine

 

 Käyttöominaisuudet

 

Käytettävyyden parantaminen

Pihan haravointijäte

(oksanpätkiä, lehtiä, ruohoa, neulasia, sammaleita jne. )  

  Laadultaan hyvin vaihtelevaa. Pelkkä puunlehti menee liian tiiviiksi kompostissa.        
Lisää joukkoon karkeampaa seosainetta (kuorike, hake, lastu) ja turvetta.
Kuorike
(kuivattua ja murskattua havupuun kuorta) 
  Sitoo hyvin kosteutta ja hajuja. Ehkäisee kärpästen esiintymistä.   Ominaisuuksia voi parantaa lisäämällä joukkoon turvetta.
Oksa- ja risuhake (esim. itse pihan pensaista haketettuna)     Ilmavaa ja lahoaa suhteellisen nopeasti.   Ominaisuuksia voi parantaa lisäämällä joukkoon turvetta.
Kutterilastu (puusta höylätty lastu)   Ilmavaa, mutta ei sido hyvin kosteutta ja ravinteita.Hajoaa hyvin hitaasti - pitkävaikutteinen puutarhan maanparannusaine      Ominaisuuksia voi parantaa lisäämällä joukkoon turvetta.
Turve (lannoittamaton ja kalkitsematon)      Sitoo hyvin kosteutta ja ravinteita. Tiivistyy kompostissa, saattaa myös vettyä.    Sekoita joukkoon vähintää puolet karkeamppaa seosainetta.
Sahanpuru     Yleensä liian hienoa kompostin seosaineeksi.   Sekoita pienempiä määriä karkeamman aineksen joukkoon.
Ruoho    Kuivana seosainetta. Kosteana rinnatetaan elintarvikejätteeksi.     Saattaa tiivistyä, laita joukkoon karkeampia seosaineita.
Olki tai ruoko   Kuivana ja silputtuna. Hajoaa hitaasti.    
Vanha komposti, joka ei ole vielä täysin maatunutta.     Nopeuttaa kompostoitumista.   Valmista multaa ei kannata käyttää seosaineena. Sen voi levittää jo puutarhaan.
Kananmunankennot ja paperihylsyt (pahviset)   Silputtuna hajoavat nopeasti. Sitovat kosteutta ja ravinteita.    Voi käyttää muun seosaineen seassa.