Kompostointi taloyhtiössä

Se on mahdollista

Kompostointi on mahdollista kaiken kokoisissa taloyhtiöissä. Mitä enemmän asukkaita, sitä haasteellisempaa kompostointi kuitenkin on.  Isoissa taloyhtiöissä kaikkien ei välttämättä tarvitse osallistua kompostointiin, rinnalla voi toimia myös biojätteen erilliskeräys. 

Yhteinen päätös

Kompostoinnin onnistuminen edellyttää asukkaiden yhteistä päätöstä kompostoinnin aloittamisesta, vastuuhenkilön/vastuuryhmän nimeämistä, kattavaa tiedotusta asukkaille kompostoinnista sekä asianmukaisia välineitä.

Ota selvää etukäteen

Etukäteen kannattaa selvittää, onko yhtiön piha-alueella tilaa kompostoinnille, löytyykö paikka myös jälkikompostoinnille ja onko käyttökohdetta syntyvälle mullalle. Talviaikaan kompostorit yleensä jäätyvät ja täyttyvät nopeasti. Edeltä käsin kannattaakin selvittää myös, onko biojätteen erilliskeräykseen liittyminen mahdollista talviaikaan. Näin biojätteitä ei talviaikaankaan ohjaudu sekajätteisiin.

Tehdään yhteinen päätös

 • kompostoinnin aloittamisesta
 • vastuuhenkilön nimeämisestä
 • kompostin hoidon järjestelystä
 • tarvittavien välineiden hankinnasta
 • kompostin ja jälkikompostin sijoittamisesta
 • syntyvän mullan käytöstä.

Näin aloitetaan

 • Kerrotaan asukkaille kompostoinnista.
 • Tehdään yhteinen päätös kompostoinnin aloittamisesta.
 • Päätetään kompostin hoidon järjestelyistä.
 • Hankitaan tarvittavat välineet.
 • Sijoitetaan kompostori.
 • Varataan paikka jälkikompostoinnille.
 • Tarkistetaan paikalliset jätehuoltomääräykset kompostoinnista.
 • Pidetään kompostoinnista info-tilaisuus asukkaille ja aloitetaan kompostointi.
 • Asunnoissa lajitellaan elintarvikejäte omaan astiaan.
 • Asukkaat vievät jätteet kompostoriin ja peittävät ne seosaineella.