26.06.2017

Metsäsairila Oy:n biokaasulaitos ei tarvitse YVA-menettelyä

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut aikaisemman päätöksensä Metsäsairila Oy:n suunnittelemasta biokaasulaitoshankkeesta. Uudenkaan päätöksen mukaan biokaasulaitoksen rakentamiseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Lue ELY-keskuksen tiedote kokonaisuudessaan täältä.