27.12.2019

Metsäsairilan jätekuljetuksiin muutoksia

Metsäsairila Oy vastaa Mikkelin haja-asutusalueen sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamien jätekuljetuksista.  Metsäsairilan järjestämissä jätekuljetuksissa alkaa uusi urakkakausi vuoden 2020 alusta. Uuden urakkakauden alkaessa vaihtuu kuljetusurakoitsija ja jatkossa jäteastiat tyhjentää Lassila & Tikanoja.

Samalla jätteiden keräysreittejä on järjestelty uudelleen, mistä johtuen haja-asutusalueella jäteastian tyhjennyspäivä saattaa muuttua. Muutosvaiheessa vuoden vaihteessa jäteastioiden tyhjennysrytmiin voi tulla viivettä tai aikaistumista. Mikäli asiakkaat haluavat varmistaa etukäteen jäteastian tyhjennyspäivän, sitä voi tiedustella Metsäsairilan asiakaspalvelusta p. 044 722 2300.