YRITYKSET JA YHTEISÖT

Ympäristökysymykset kiinnostavat monia tämän päivän yrityksiä. Jätteiden käsittely on eräs osa-alue, jolla yrityksen ympäristövaikutusta on helppo vähentää. Jätteiden syntypaikkalajittelu mahdollistaa niiden hyötykäytön. Lajittelu kohentaa yrityksen imagoa modernina, luonnosta huolehtivana yrityksenä ja pienentää yrityksen jätekustannuksia.