SOPIVA JÄTEASTIA YRITYKSEN TARPEISIIN

Yrityksen jätehuoltoa varten on useita keräysvälinevaihtoehtoja aina pienistä pinta-astioista isoihin puristimiin, lavoihin tai maanalaisiin keräysastioihin. Keräysväline on valittava siten, että se soveltuu kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään.

Pienten pinta-astioiden (140-660L) tulee olla:

  • pyörällisiä ja tartuntakahvoin varustettuja
  • kannellisia ja tiiviisti suljettavia
  • puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen soveltuvia
  • keräysvälineiden on kestettävä kuumapesua

Jäteastioiden kunnossapito

Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, keräysvälineen korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaavat keräysvälineiden haltijat.