Tulevia muutoksia kiinteistöjen jätehuollossa

Jätelaki ja sitä täydentävät asetukset uudistuivat ja tulivat voimaan vuonna 2021. Lisäksi Mikkelin kaupungin kaupunkikehityslautakunta teki päätöksen sekajätteen kuljetusjärjestelmästä tammikuussa 2022. Nämä uudistukset tuovat muutoksia jätehuollon järjestämiseen kiinteistöllä ja ne astuvat voimaan portaittain vuosina 2023-2025.

Tällä hetkellä
Erilliskeräys on Mikkelin jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä seuraaville jätteille

  • biojäte
  • sekajäte

Biojäte on mahdollista myös kompostoida kiinteistöllä. Yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erilleen myös muut hyötyjätteet (metalli, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasi ja keramiikka, paperi).

Anttolan, Mikkelin, Otavan ja Ristiinan taajamissa kiinteistön haltija tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollosta vastaa Metsäsairila.

1.1. 2023
Jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä, tulee olla tehtynä kompostointi-ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä OmaSairila-palvelun kautta.

1.1.2024
Biojätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että biojätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.2.2025
Sekajätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että sekajätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

 

Tällä hetkellä
Erilliskeräys on Mikkelin jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä seuraaville jätteille

  • biojäte
  • sekajäte

Biojäte on mahdollista myös kompostoida kiinteistöllä. Yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erilleen myös muut hyötyjätteet (metalli, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasi ja keramiikka, paperi).

Anttolan, Mikkelin, Otavan ja Ristiinan taajamissa taloyhtiön edustaja (esim. isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen pj.) tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sijaitsevien taloyhtiöiden jätehuollosta vastaa Metsäsairila.

1.1. 2023
Jos biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä, tulee olla tehtynä kompostointi-ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä OmaSairila-palvelun kautta.

1.7.2023
Lajitteluvelvoitteet eivät muutu pakkausjätteiden osalta, mutta alle 5 huoneiston taloyhtiöt voivat halutessaan sopia keräyksen järjestämisestä Metsäsairilan kanssa.

Pakkausjätteet (metalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset) siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen myös taajamissa. Tämä tarkoittaa, että näiden jätejakeiden osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.1.2024
Biojätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että biojätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.2.2025
Sekajätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto on kokonaisuudessaan Metsäsairila Oy:n järjestämää lukuun ottamatta paperin keräystä.

Tällä hetkellä

Erilliskeräys on Mikkelin jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä seuraaville jätteille

  • biojäte
  • kartonkipakkaukset
  • lasi ja keramiikka
  • metalli
  • paperi
  • sekajäte

Muovipakkausten keräys on ollut toistaiseksi vapaaehtoista.

Anttolan, Mikkelin, Otavan ja Ristiinan taajamissa taloyhtiön edustaja (esim. isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen pj.) tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sijaitsevien taloyhtiöiden jätehuollosta vastaa Metsäsairila.

1.7.2023
Muovipakkausten keräys muuttuu pakolliseksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä.

Lasi ja keramiikan keräys muuttuu lasipakkausten keräykseksi. Lasipakkausten keräykseen käy vain lasipullot ja -purkit.

Pakkausjätteet (metalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset) siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen myös taajamissa. Tämä tarkoittaa, että näiden jätejakeiden osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

Heinäkuun alusta Metsäsairilan vastuulla olevat jäteastioiden tyhjennykset lasipakkausten ja metallin osalta hoitaa L&T Ympäristöpalvelut Oy sekä muovi- ja kartonkipakkausten RL-Palvelut Oy. Siirtymävaiheessa jäteastian tyhjennyspäivä ja -viikko voi muuttua, mutta kun toiminta vakiintuu, säilyy astian tyhjennysväli ennalta sovitun mukaisena ja tyhjennyspäivä uudelle paikalleen vakiintuneena.

1.1.2024
Biojätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että biojätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.2.2025
Sekajätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto on kokonaisuudessaan Metsäsairila Oy:n järjestämää lukuun ottamatta paperin keräystä.

Kompostoinnista ilmoittaminen

Jos biojätteet käsitellään kompostoimalla kiinteistöllä, siitä tulee tehdä kompostointi-ilmoitus.

Kompostointi-ilmoituksen voit tehdä OmaSairila-palvelussa. Kirjautuessa ensimmäistä kertaa OmaSairilaan, tarvitset Metsäsairilan laskulta asiakasnumeron ja laskun numeron.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta ja se tulee tehdä myös kauemmin käytössä olleista kompostoreista. Myös kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Puutarhajätteen kompostoinnista ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Mikäli biojätteet kompostoidaan naapureiden yhteisessä kompostorissa, kompostointi-ilmoituksen tekee kimppaisäntä, joka ilmoittaa kaikkien kompostoria käyttävien yhteystiedot.

Tee kompostointi-ilmoitus

Poistotekstiilien keräys alkaa 2023

Poistotekstiilien alueellinen vastaanotto alkaa vuonna 2023.

Poistotekstiileillä tarkoitetaan rikkinäisiä, virttyneitä tai muuten käyttökelvottomia vaatteita ja kankaita, jotka ovat kuitenkin pestyjä ja kuivia. Poistotekstiilin keräykseen käyvät takit, housut, hameet ja paidat sekä lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat.

Sen sijaan sekajätteeseen kuuluvat jatkossakin matot, peitot, tyynyt, pehmusteet, pehmolelut, sukat, alusvaatteet ja käyttökelvottomat laukut, vyöt ja kengät. Poistotekstiilien keräykseen eivät sovellu myöskään tekstiilit, jotka ovat kosteita, homeisia, likaisia tai joissa on tuholaisia tai jotka haisevat voimakkaasti.

Poistotekstiilien jalostuslaitoksessa tekstiilien kuidut avataan mekaanisesti ja lopputuloksena saadaan kierrätyskuitua teollisuuden raaka-aineeksi. Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä, suodatinkankaita ja komposiitteja.