Vuosikertomus 2022

Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Ylläpidämme lajittelu- ja kierrätyskeskusta sekä pienjäteasemia, järjestämme hyötyjätteiden kierrätyksen, ylläpidämme ja kehitämme haja-asutusalueen jätepisteverkostoa, vastaamme vaarallisten jätteiden jätehuollosta, erilliskerätyn biojätteen ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kompostoinnista sekä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Tehtäviimme kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordinointi sekä neuvonta ja tiedotus.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2022 oli monella tapaa valmisteluiden vuosi. Vuoden mittaan valmisteltiin uuden jätelain mukanaan tuomia muutoksia pakkaus-, bio- ja sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen osalta sekä luotiin uusi toimintamalli poistotekstiilin keräyksen aloittamiseksi vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi valmisteltiin yhtä Metsäsairilan historian merkittävintä muutosta, markkinaehtoisten kiertotalousliiketoiminnan liiketoimintasiirtoa tytäryhtiö BioSairila Oy:hyn

 

Neuvonta ja tiedotus

Maailman normalisoituessa lajitteluneuvontatilaisuuksia järjestettiin jo edellisvuosia enemmän ja osallistuttiin muutamiin tapahtumiin mm. Hulivilikarnevaaleihin. Lajittelu- ja kierrätyskeskuksella pidettiin muutamia esittelykierroksia oppilaitoksille.

Peruskoululaisille järjestettiin alkuvuodesta perinteinen Kierrättäjämestarit-kisa, johon osallistui 24 luokkaa ja yhteensä 385 oppilasta. Syksyllä muutaman vuoden tauon jälkeen järjestettiin 5. luokkalaisille Kierrätysseikkailu, joka on integroitu osaksi kaupungin Tiedepolkua. Kierrätysseikkailun puitteissa 488 oppilasta ja opettajaa vieraili lajittelu- ja kierrätyskeskuksella ja teki vierailuun kuuluvia tehtäviä.

Asiakaslehti ja seinäkalenteri vuodelle 2023 toteutettiin edellisvuosien tapaan yhteistyössä Jätekukon, Puhaksen, Ylä-Savon Jätehuollon ja Ekokympin kanssa. Niin Yhteinen juttu –asiakaslehti kuin seinäkalenteri jaettiin jokaiseen kotitalouteen sekä kesäasukkaille kotiosoitteisiin.

Aktiivista tiedottamista ja neuvontaa on jatkettu somekanavissamme. Metsäsairilan facebook-sivulla on 478 seuraajaa ja instagramtilillä 293 seuraajaa.