Vuosikertomus 2021

Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Ylläpidämme lajittelu- ja kierrätyskeskusta sekä pienjäteasemia, järjestämme hyötyjätteiden kierrätyksen, ylläpidämme ja kehitämme haja-asutusalueen jätepisteverkostoa, vastaamme vaarallisten jätteiden jätehuollosta, erilliskerätyn biojätteen ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kompostoinnista sekä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Tehtäviimme kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordinointi sekä neuvonta ja tiedotus.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 alkoi Metsäsairilan osalta erittäin positiivisissa ja odottavissa tunnelmissa. Ilon aiheina olivat yhteistyössä Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa rakennetun Biosairila Oy:n hallinnoiman biojalostamon ja Toimintakeskus ry:n kanssa yhteisen pientuojien vastaanoton Kiepin toiminnan käynnistyminen. Uusi biojalostamo ja Kieppi luovat vahvan pohjan kiertotalouden kehittymiselle ja elinvoiman kasvulle EcoSairilassa.

 

Kierrätyksen Kieppi

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen pienkuormien vastaanotto avattiin helmikuussa 2021 uudessa Kieppi-vastaanottohallissa, jossa toimii myös Uutta elämää Groupin tavaran vastaanotto.

Kieppiin voi tuoda jätteiden ja kierrätykseen menevien jakeiden lisäksi myös uusiokäyttöön kelpaavaa tavaraa Uutta elämää Groupin tuotantoon, kuten ehjiä ja puhtaita astioita, vaatteita, huonekaluja ja harrastusvälineitä. Myös vaarallisten jätteiden vastaanotto on uudessa Kieppi-hallissa.

Neuvonta ja tiedotus

Jäteneuvontatilaisuuksien järjestäminen jäi edelleen vähäiseksi pandemian vuoksi vuonna 2021. Lajittelu- ja kierrätyskeskuksella pidettiin muutamia esittelykierroksia vieraille sekä Kierrätyseikkailu peruskoulun 5. luokkalaisille Tiedepolku-hankkeen pilotoinnissa.

Kierrättäjämestarit-kisa järjestettiin viidettä kertaa peruskoululaisille. Kisaan osallistui 22 luokkaa ja yhteensä 388 oppilasta.

Asiakaslehden sekä seinäkalenterin vuodelle 2022 toteutettiin edellisvuosien tapaan yhteistyössä Jätekukon, Puhaksen, Ylä-Savon Jätehuollon ja Ekokympin kanssa. Niin Yhteinen juttu –asiakaslehti kuin seinäkalenteri jaettiin jokaiseen kotitalouteen sekä kesäasukkaille kotiin.

Aktiivista tiedottamista ja neuvontaa on jatkettu somekanavissamme. Metsäsairilan facebook-sivulla on 401 seuraajaa ja instagramtilillä 274 seuraajaa.