Vuosikertomus 2020

Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Ylläpidämme lajittelu- ja kierrätyskeskusta sekä pienjäteasemia, järjestämme hyötyjätteiden kierrätyksen, ylläpidämme ja kehitämme haja-asutusalueen jätepisteverkostoa, vastaamme vaarallisten jätteiden jätehuollosta, erilliskerätyn biojätteen ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kompostoinnista sekä jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Tehtäviimme kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordinointi sekä neuvonta ja tiedotus.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Metsäsairilan vuosi 2020 käynnistyi perusmaksun käyttöönotolla ja uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin aloittamisella. Helmikuussa 2020 maailmanlaajuinen koronapandemia alkoi levitä Suomessa ja toimistotyöläiset siirtyivät pääosin etätöihin lähikontaktien välttämiseksi.

Allekirjoittaneelle vuosi 2020 toi pandemian lisäksi mukanaan merkittävän muutoksen, kun aloitin Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajana huhtikuussa 2020.

 

 

 

Lue toimitusjohtajan katsaus

Perusmaksulla palveluja kotitalouksille

Mikkelin kaupunki otti käyttöön vuonna 2020 jätehuollon perusmaksun, jolla katetaan sellaisia jätehuollon kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajalle.

Perusmaksun käyttöönotolla lisättiin jätehuollon kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä ja kohdistettiin maksut aiempaa tasapuolisemmin. Aiemmin kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluja katettiin seka- ja biojätteen jätteenkäsittelymaksuilla, joita alennettiin uudistuksen myötä. Myös kotitalouksien puutarhajätteiden ja risujen vastaanotto muuttui veloituksettomaksi.

Muutos työllisti asiakaspalvelumme ja laskutuksemme henkilökuntaa, kun asiakas- ja laskutusrekisteri päivitettiin kokonaan vastaamaan uutta tilannetta ja kun asiakkaiden yhteydenottojen määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna. Perusmaksulaskuja lähti vuoden aikana 24 900 kpl.

Perusmaksu lukuina

Kehityshankkeet

Vuonna 2020 olimme mukana seuraavissa kehityshankkeissa

Neuvonta ja tiedotus

Vuonna 2020 covid-19 pandemian vuoksi jäteneuvontatilaisuudet ja jätekeskusvierailut jäivät vähäisiksi.

Järjestimme neljättä kertaa Kierrättäjämestarit-kisa peruskoululaisille. Kisaan osallistui 17 luokkaa ja yhteensä 270 oppilasta.

Asiakaslehden sekä seinäkalenterin vuodelle 2021 toteutimme edellisvuosien tapaan yhteistyössä Jätekukon, Puhaksen, Ylä-Savon Jätehuollon ja Ekokympin kanssa. Niin Yhteinen juttu –asiakaslehti kuin seinäkalenteri jaettiin jokaiseen kotitalouteen sekä kesäasukkaille kotiin.

Panostimme aiempaa enemmän tiedottamiseen ja neuvontaan somekanavissamme. Metsäsairilan facebook-sivulla on noin 280 seuraajaa ja instagramtilillä 186 seuraajaa.