Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 suljettu suljettu 1.1.2021 suljettu 6.1.2021 suljettu 2.4.2021 suljettu 5.4.2021 suljettu 13.5.2021 suljettu 25.6.2021 suljettu 6.12.2021 suljettu 24.12.2021 suljettu 6.1.2022 suljettu 24.6.2021 7-16

Haukivuoren pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 24.12.2020 suljettu 13.5.2021 suljettu 14.5.2021 15-18 26.6.2021 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 20.6.2020 suljettu 24.12.2020 suljettu 13.5.2021 suljettu 14.5.2021 15-18 26.6.2021 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 5.6.2021 13-15 19.6.2021 13-15 3.7.2021 13-15 17.7.2021 13-15 31.7.2021 13-15

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300, (toimisto suljettu) 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 1.1.2021 suljettu 6.1.2021 suljettu 2.4.2021 suljettu 5.4.2021 suljettu 13.5.2021 suljettu 25.6.2021 suljettu 6.12.2021 suljettu 24.12.2021 suljettu 31.12.2021 suljettu 6.1.2022 suljettu

 Perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita. Perusmaksu otettiin käyttöön Mikkelissä vuonna 2020. Samalla seka- ja biojätteen jätteenkäsittelymaksut laskivat, jolloin kotitalouksien jätehuollon vuosikustannukset pysyvät samalla tasolla.

Mikkelissä perusmaksu on huoneistokohtainen maksu, jonka suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus (vakituinen asuminen tai vapaa-ajan asuminen). Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä rakennuksen käyttötarkoitus on ollut Metsäsairilan asiakasrekisterin mukaan laskutusajankohtana.

Jätemaksuista myös perusmaksusta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta. Perusmaksun laskuttaa Metsäsairila Oy.

Perusmaksut Mikkelissä

 Käyttötarkoitus
Perusmaksu
€/asunto/vuosi (alv 24 %)
 Vakituinen asunto
31,00
 Vapaa-ajan asunto
18,60
 Asunto taloyhtiössä, jossa vähintään 5 asunto
18,60
 Asunto taloyhtiössä, jossa alle 5 asuntoa
31,00

 

Usein kysyttyä perusmaksusta

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajille.

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten biojätteen- ja muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Perusmaksulla katetaan:

  • hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • asiakasrekisterin kustannukset
  • lääkejätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • ekopisteiden ylläpito
  • jätehuollon kehittäminen
  • jätehuoltoviranomaisen kustannukset
  • pienjäteasemien ja lajittelu- ja kierrätyskeskuksen pienkuorma-alueen ylläpito

Joillain asiakkailla kokonaiskustannus saattaa hieman laskea, osalla nousta, ja suurella osalla se pysyy käytännössä ennallaan.

Jätehuoltomaksujen hintarakennetta on uudistettu, ja esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksuja laskettiin 20 % ja biojätteen 30 % viime vuoteen verrattuna. Eli vaikka perusmaksu näkyy laskulla uutena rivinä, on sitä kompensoitu muissa hinnoissa.

Myös lajittelu- ja kierrätyskeskuksen ja pienjäteasemien pienkuormien hintoja laskettiin ja kotitalouksien puutarhajätteet otetaan vastaan veloituksetta.

Kotitalouden jätehuollon kustannukset muodostuvat jätteen käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja perusmaksusta.

Mikkelissä taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajama, on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa astian tyhjennykseen liittyvät maksut (jätteenkäsittely ja -kuljetus) sovitun laskutusrytmin mukaisesti. Laskulla näkyvää jätteenkäsittelymaksua on laskettu vuonna 2020. Taajamassa kuljetusmaksun määrittelee kuljetusyritys itse.

Metsäsairila laskuttaa perusmaksun kerran vuodessa erillisellä laskulla. Perusmaksu ei liity jätteenkuljetukseen, vaan sillä ylläpidetään Metsäsairilan toimesta kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten hyötyjätteiden keräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä neuvontaa.

Perusmaksulla katettavat palvelut on aiemmin kustannettu seka- ja biojätteen käsittelymaksulla, joita on laskettu perusmaksun käyttöön oton myötä. Käsittely- ja perusmaksujen suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Jätemaksutaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Jätehuollon palvelutehtäviä on aikaisemmin katettu seka- ja biojätteen käsittelymaksuilla. Nyt kyseiset hinnat vastaavasti laskevat. Uusi hinnoittelu on käyttäjille reilumpi. Ennen palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Aluekeräyspisteasiakkaiden perusmaksu laskutetaan vuosittaisen laskun yhteydessä. Perusmaksu näkyy laskulla omana rivinään, mutta vuoden 2020 laskun loppusumma pysyy samana kuin vuonna 2019.

Muiden asiakkaiden perusmaksu laskutetaan portaittain vuoden 2020 aikana.

Taloyhtiöiden osalta perusmaksulasku lähetetään isännöitsijälle.

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan kuten ennenkin.

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Rekisteritiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Tietojen päivittäminen Väestörekisterikeskukseen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä Metsäsairilan asiakaspalveluun.

Vapautus perusmaksusta voidaan myöntää vasta, kun kohde on purettu ja poistettu rakennusrekisteristä. 

Vapautusta perusmaksusta tai jätemaksun kohtuullistamista haetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselta.