Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Perusmaksulla palveluja kotitalouksille

Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita. Perusmaksu otettiin käyttöön Mikkelissä vuonna 2020.

Mikkelissä perusmaksu on huoneistokohtainen maksu, jonka suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus (vakituinen asuminen tai vapaa-ajan asuminen). Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä rakennuksen käyttötarkoitus on ollut Metsäsairilan asiakasrekisterin mukaan laskutusajankohtana.

Jätemaksuista myös perusmaksusta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta. Perusmaksun laskuttaa Metsäsairila Oy.

Perusmaksut Mikkelissä 2024

 Jätehuollon perusmaksu
€/asunto/vuosi (alv 24 %)
 Vakituinen asunto
39,59
 Vapaa-ajan asunto
23,09
 Asunto taloyhtiössä, jossa vähintään 5 asunto
23,09
 Asunto taloyhtiössä, jossa alle 5 asuntoa
39,59

 

Usein kysyttyä perusmaksusta

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksulla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida kohdistaa palvelun käyttöhetkellä suoraan yksittäisille jätteen tuottajille.

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten biojätteen- ja muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Perusmaksulla katetaan:

  • hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • asiakasrekisterin kustannukset
  • lääkejätteiden keräys, kuljetus ja käsittely
  • ekopisteiden ylläpito
  • jätehuollon kehittäminen
  • jätehuoltoviranomaisen kustannukset
  • pienjäteasemien ja lajittelu- ja kierrätyskeskuksen pienkuorma-alueen ylläpito

Joillain asiakkailla kokonaiskustannus saattaa hieman laskea, osalla nousta, ja suurella osalla se pysyy käytännössä ennallaan.

Jätehuoltomaksujen hintarakennetta uudistettiin, ja esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksuja laskettiin 20 % ja biojätteen 30 % vuoteen 2019 verrattuna. Eli vaikka perusmaksu näkyy laskulla uutena rivinä, on sitä kompensoitu muissa hinnoissa.

Myös lajittelu- ja kierrätyskeskuksen ja pienjäteasemien pienkuormien hintoja laskettiin ja kotitalouksien puutarhajätteet otetaan vastaan veloituksetta.

Kotitalouden jätehuollon kustannukset muodostuvat jätteen käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja perusmaksusta.

Mikkelissä taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajama, on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa astian tyhjennykseen liittyvät maksut (jätteenkäsittely ja -kuljetus) sovitun laskutusrytmin mukaisesti. Laskulla näkyvää jätteenkäsittelymaksua on laskettu vuonna 2020. Taajamassa kuljetusmaksun määrittelee kuljetusyritys itse.

Metsäsairila laskuttaa perusmaksun kerran vuodessa erillisellä laskulla. Perusmaksu ei liity jätteenkuljetukseen, vaan sillä ylläpidetään Metsäsairilan toimesta kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten hyötyjätteiden keräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä neuvontaa.

Perusmaksulla katettavat palvelut on aiemmin kustannettu seka- ja biojätteen käsittelymaksulla, joita on laskettu perusmaksun käyttöön oton myötä. Käsittely- ja perusmaksujen suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen, Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Jätemaksutaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta.

Jätehuollon palvelutehtäviä on aikaisemmin katettu seka- ja biojätteen käsittelymaksuilla. Nyt kyseiset hinnat vastaavasti laskevat. Uusi hinnoittelu on käyttäjille reilumpi. Ennen palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Aluekeräyspisteasiakkaiden perusmaksu laskutetaan vuosittaisen laskun yhteydessä. Perusmaksu näkyy laskulla omana rivinä.

Muiden asiakkaiden perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa, ensimmäisen laskun yhteydessä.

Taloyhtiöiden osalta perusmaksulasku lähetetään isännöitsijälle.

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan kuten ennenkin.

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Rekisteritiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Tietojen päivittäminen Väestörekisterikeskukseen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä Metsäsairilan asiakaspalveluun.

Vapautus perusmaksusta voidaan myöntää vasta, kun kohde on purettu ja poistettu rakennusrekisteristä. 

Vapautusta perusmaksusta tai jätemaksun kohtuullistamista haetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselta.