Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Taloyhtiön jätehuolto

Tarjoamme jätehuollon palveluja pakkausjätteiden osalta kaikille taloyhtiöille sekä sekajätteelle ja biojätteelle haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sijaitseville taloyhtiöille.

Biojätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle 1.1.2024 ja sekäjätteen osalta 1.2.2025. Tämä tarkoittaa, että näiden jätejakeiden osalta edellä mainituista päivämääristä alkaen Metsäsairila hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset. Siihen saakka Anttolan, Mikkelin, Otavan ja Ristiinan taajamissa taloyhtiön edustaja (esim. isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen pj.) tekee jätteenkuljetussopimuksen seka- ja biojätteen osalta haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Lajitteluvelvoitteet

Taloyhtiöissä, joissa on enintään 4 huoneistoa on lajiteltava ja erilliskerättävä biojäte. Biojäte on mahdollista myös kompostoida kiinteistöllä.

Mikäli taloyhtiössä on huoneistoja 5 tai enemmän, niin erilliskeräys on järjestettävä seuraaville hyötyjätteille:

 • biojäte
 • muovipakkaukset
 • kartonkipakkaukset
 • lasi ja keramiikka
 • metalli
 • paperi

 

Toimiva jätteen keräyspaikka

Kun taajamassa sijaitsevalla kiinteistöllä on useampia käsin siirrettäviä jäteastioita, niin ne tulee ensisijaisesti sijoittaa jätekatokseen tai jäteastiasuojaan. Jotta jätteiden vieminen on turvallista ja jäteastian tyhjennys onnistuu sujuvasti, keräyspaikan perustamisesa ja ylläpidossa kannattaa huomioida seuraavat seikat

 • Jätekatos on riittävän suuri, jotta sinne mahtuu kaikki tarvittavat astiat. Jäteastiat täytyy pystyä tyhjentämään siirtämättä muita astioita .
 • Keräyspaikka on valaistu. Muista myös siirtoväylien valaiseminen.
 • Jätekatoksen lukko on sarjoitettu jätehuollon yleisavaimelle.
 • Jätekatoksessa on riittävän leveä ovi tai kulkuaukko.
 • Jäteastiat on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastiaoiden siirtoon sopivalle kantavalle alustalle.
 • Keräyspaikka on esteetön eikä siinä ole kynnystä tai porrasta.
 • Keräyspaikkaa ei saa käyttää varastona.
 • Lumityöt ja liukkauden torjunta on hyvin hoidettu.
 • Jäteastiat on merkitty ajantasaisilla jätelajimerkinnöillä.

 

Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät tulostettavat lajitteluohjeet sekä aineiston lajitteluohje kyltiin jätetilaan.

Materiaalipankki