Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Jätehuollon työnjako

 

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu samoin kuin esimerkiksi vesi- ja jätevesihuolto, sähkö, lämpö, posti, puhelin tai joukkoliikenne. Jätehuolto on toteutettava tarkasti lakien, asetusten sekä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Jätehuollon työnjako toteutuu seuraavasti:

Jätehuollon viranomaisena Mikkelin kaupunkikehityslautakunta mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset, velvoittaa liittymään jätehuoltoon sekä määrää jätemaksut. Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiaintarkastaja.

Metsäsairila Oy tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat palvelutehtävät Mikkelin kaupungin puolesta. Käytännössä yhtiö kerää, vastaanottaa ja käsittelee jätteet sekä neuvoo jätteiden lajittelussa.

Etelä-Savon ELY-keskus sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut valvovat jätehuoltoa ja varmistavat, että jätehuolto toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.