JÄTEHUOLLON TYÖNJAKO

 

        

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu samoin kuin esimerkiksi vesi- ja jätevesihuolto, sähkö, lämpö, posti, puhelin tai joukkoliikenne. Jätehuolto on toteutettava tarkasti lakien, asetusten sekä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Jätehuollon työnjako toteutuu seuraavasti:

  • Jätehuollon viranomaisena Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset, velvoittaa liittymään jätehuoltoon sekä määrää jätemaksut. Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiaintarkastaja.
  • Metsäsairila Oy tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat palvelutehtävät Mikkelin kaupungin puolesta. Käytännössä yhtiö kerää, vastaanottaa ja käsittelee jätteet sekä neuvoo jätteiden lajittelussa.
  • Etelä-Savon ELY-keskus sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut valvovat jätehuoltoa ja varmistavat, että jätehuolto toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.