Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Raskas liikenne

Raskaaksi liikenteeksi luokitellaan traktorilla, kuorma-autoilla tms. tuodut kuormat.

Tuodessasi jätemateriaaleja käsittelyyn raskaalla kuljetuskalustolla lajittelu- ja kierrätyskeskukselle, kuorma punnitaan ja jäte vastaanotetaan käsittelyyn. Hinta perustuu kuorman painoon ja jätteen laatuun.

 1. Aja vaa'alle ja kerro vaakahenkilölle tarvittavat tiedot. Vaa'alla kysytään mm. asiakas, maksutapa, jätelaji, siirtoasiakirja.
 2. Punnituksen jälkeen pura kuorma ohjeistettuun paikkaan.
 3. Aja takaisin vaa'alle.
 4. Saat punnitustodistuksen toimistosta. Maksa kuorma kortilla mikäli sitä ei laskuteta.

 

Jätelain (646/2011) 121 § mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta. Siirtoasiakirjaa ei vaadita kotitalouksilta, jos he tuovat itse yllä mainittuja kotitaloudessa syntyneitä jätteitä lajittelu- ja kierrätyskeskukselle. Jos he antavat ne kuljetettavaksi kuljetusliikkeelle, niin kuljetusliike on velvollinen laatimaan siirtoasiakirjan.

Lataa siirtoasiakirja

Jätteenkäsittelyn maksuvaihtoehtoina on pankkikorttimaksu tai lasku.

Jos valitset maksutavaksi laskun, on asiakkuus Metsäsairilan kanssa avattava ennen kuorman toimittamista tekemällä tiliasiakashakemus. Pyrimme vastaamaan hakemukseesi seuraavan arkipäivän aikana.

Tiliasiakashakemus

Punnittavien jätekuormien lajitteluohjeet

Asbesti ja asbestilla saastuneet rakenteet.
Asbestit tulisi olla pakattu tiiviisti esim. muoviin.

Asbesti on vaarallista jätettä. Se poistetaan materiaalien kiertokulusta välittömästi lajittelu- ja kierrätyskeskuksen loppusijoitusalueelle hautaamalla.

Betoni- ja tiilijätettä otetaan vastaan kahdessa eri palakoossa, alle 500 mm ja yli 500 mm, joilla on eri vastaanottohinnat. Mikäli kuormassa yhden palan yksi särmä on yli 500 mm, koko kuorma on >500 mm betoni- ja tiilijätettä.

Tiilijäte ei saa sisältää rautaa. Kaakelit otetaan vastaan tiilijätteenä.

Kuormissa ei saa olla muuta jätettä.

Mikäli on epäilys, että betonijäte on pilaantunut (esim. bitumieriste), haitta-aineiden pitoisuudet tulee olla selvitetty.

Betoni- ja tiilijäte hyödynnetään maanrakentamisessa korvaamaan neitseellisiä maa- ja kiviaineksia.

 

Biojäte ei saa sisältää muuta jätettä.

Biojäte 3 on pakattua biojätettä.

Biojätteet käsitellään mädättämällä biojalostamossa sekä kompostoimalla kompostointilaitoksella Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella ja niistä tehdään liikennepolttoainetta ja kasvualustatuotteita.

Energiajätteeseen käy

 • likaiset pahvit ja paperit
 • styrox
 • muovit, kaikki muut muovilaadut käy paitsi PVC 03
 • maatalousmuovit

 

Energiajäte hyödynnetään energiana kaukolämmön tuotannossa.

Eristevillakuormissa ei saa olla muuta jätettä.

Niin sanotut pelti-villa-pelti -elementit vastaanotetaan rakennusjätteenä.

Eristevilloille ei ole hyötykäyttöä, ne loppusijoitetaan.

Haravointijätteessä ei saa olla haketettavia risuja eikä muuta jätettä.

Haravointijätteet kompostoidaan ja käytetään kasvualustatuotannossa.

Kattohuopakuorma ei saa sisältää muuta jätettä.

Kattohuopajäte hyödynnetään murskattuna loppusijoitusalueen tierakenteissa.

Kipsilevykuorma ei saa sisältää muuta jätettä.

Laatoitetut ja lasikuitutapetoidut kipsilevyt vastaanotetaan rakennusjätteenä.

Kipsi loppusijoitetaan.

Kyllästetty puu kuorma ei saa sisältää puhdasta puuta tai muuta jätettä.

Lämpökäsitelty puu kuuluu puujätteeseen.

Kyllästetty puu toimitetaan kestopuun kierrätysterminaaliin, jossa se murskataan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Lasijätteesseen käy

 • ikkunalasit ilman pokia
 • ajoneuvojen lasit
 • muu lasi
 • lavuaarit ilman hanoja
 • vessanpytyt ilman muovikansia ja huuhteluventtiilejä

 

Lasijäte hyödynnetään lajittelu- ja kierrätyskeskuksella maanrakentamisessa korvaamaan neitseellisiä maa- ja kiviaineksia.

Lakaisujäte karkea

 • Päällystealueilta (esim jalkakäytävät, kevyen liikenteenväylät) kerätty hiekoitushiekka/sepeli
 • Viheralueiden lakaisujäte, jossa hiekan mukana voi olla vähän heinää ja lehtiä, mutta ei muuta roskaa (eikä haravointijätettä)
 • Hinta voimassa 1.4. – 31.5.

 

Lakaisujäte kunnossapito

 • Erilaisten päällystepintojen roskia sisältävä lakaisujäte
 • Hinta on voimassa 1.6.-31.3.

 

Lakaisujätteet seulotaan. Seulaylite käsitellään sekajätteenä ja seula-alite hyödynnetään loppusijoitusalueella päivittäispeitoissa.

Pesuhalliliete

 • pesupaikan hiekan- ja lietteenerottimen liete
 • ei sisällä öljyä, eikä raskaiden koneiden rasvoja

Sadevesikaivoliete

 • hiekanerotinkaivojen liete

Rasvaerotinkaivoliete

 • ravintoloiden ja keittiöiden rasvaerotinkaivoliete

Teollisuusliete

 • teollisuudesta tulevat muut lietteet

Öljynerotinkaivoliete

 • öljynerottimen pintakerros, sisältää öljyä
 • ei hiekkaa tai muita epäpuhtauksia

Öljynerotinkaivon pohjasakka

 • öljynerotinkaivosta imettävä vesi ja pohjasakka
 • raskaankaluston pesuhallit

 

Lietteet otetaan vastaan lietealtaisiin, josta ne pumpataan kuivatukseen geotuubeihin.

Puhtaat maa-ainekset toimitettava ensisijaisesti maankaatopaikalle.

Mikäli maa-ainekseen on sekoittunut jätettä, otetaan se vastaan loppusijoitusalueelle maahan sekoittuneena aineksena.

Metallijätekuormassa ei saa olla muuta jätettä.

Metallijätteen II-laatuna otetaan vastaan esim. kaukolämpöputket.

Metallit toimitetaan yhteistyökumppaneille materiaalihyötykäyttöön.

Ota yhteyttä etukäteen.

Vastaanotettavat pilaantuneet maat käsitellään lajittelu- ja kierrätyskeskuksella haitta-ainepitoisuuksien vaatimalla tavalla.

Puujätteeseen käy:

 • puhdas puu
 • maalattu tai lakattu puu
 • puulevyt (vaneri, lastulevy, laminaatit) 
 • puiset huonekalut

Puukuormassa ei saa olla muuta jätettä.

Puujäte murskataan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Rakennusjäte (lajittelematon ja osittain lajiteltu)

 • Työmaalta suoraan tuleva rakennusjäte, josta voi olla lajiteltu jokin jae pois, esim. metalli tai puu). Kuormaa ei ole siirtokuormattu tai puristettu.
 • Kuormassa ei saa olla asbestia, kyllästettyä puuta eikä vaarallisia jätteitä.

Rakennusjätteen lajittelurejekti, kaatopaikkakelpoinen

 • Tutkimustodistus vaaditaan, TOC < 10 %.
 • Lajitellun rakennusjätteen lopputuote ja hyötykäyttöön kelpaamaton materiaali, jonka kaato-paikkakelpoisuus on tutkittu (kuormassa voi olla esim. eristevillaa, tojalevyjä, epäpuhtaat tiili- ja betonikuormat, maata sisältävät kuormat, muut jätepenkkaan suoraan sijoitettavat kuormat).

Rakennusjätteen lajittelurejekti, tutkimaton

 • Lajitellun rakennusjätteen lopputuote ja hyötykäyttöön kelpaamaton materiaali, jonka kaatopaikkakelpoisuutta ei ole tutkittu (kuormassa voi olla esim. eristevillaa, tojalevyjä, epäpuhtaat tiili- ja betonikuormat, maata sisältävät kuormat).

 

Rakennusjätteet lajitellaan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa 15 eri jätejakeeseen.

Haketettavat risut ja oksat.
Ei saa olla haravointijätettä.

Risut ja oksat haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön.

 

Kotitalouksien lavakuormat, jotka sisältävät esim. huonekaluja ja muuta irtaimistoa.

Sekajätteet lajitellaan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa 15 eri jätejakeeseen.

Yrityksiltä tulevat sekalaiset jätekuormat.

Teollisuusjätteet lajitellaan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa 15 eri jätejakeeseen.

Tuhka, MARA kelpoinen

 • Täyttää Vna eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (843/2017) vaatimukset.

Hyödynnetään maanrakentamisessa lajittelu- ja kierrätyskeskuksella.

Tuhka, kaatopaikkakelpoinen

 • Täytyy täyttää tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuden kriteerit.

Mikäli tuhka ei täytä kummankaan jätelajin kriteerejä, niin emme voi ottaa sitä vastaan.

Hyödynnetään päivittäispeitossa loppusijoitusalueella.

Haitallisia vieraskasvilajeja:

 • Aasialaiset tattaret
 • Etelänruttojuuri
 • Jättiputket
 • Jättipalsami
 • Kanadanpiisku
 • Karhunköynnös
 • Komealupiini
 • Kurtturuusu

Kuorma-autokuormat otetaan vastaan sekajätteen hinnalla.