Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Ympäristöluvat

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa. Yhtiöllä on Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella toimimista varten ympäristölupa ESA-2004-Y-242-121 (28.3.2007) sekä biojalostamon ja kompostointilaitoksen ympäristölupa Vaasan HO 19/0587/3 (4.12.2019).

Raportoimme lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toiminnasta sekä pienjäteasemista Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristöviranomaiselle. Toimitamme yhteenvedon viranomaisille toiminnasta vuosittain. Valvova viranomainen tekee vuosittain lajittelu- ja kierrätyskeskukselle määräaikaistarkastuksen, jossa käydään ympäristöluvan mukaiset toiminnot läpi.