Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 24.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 23.6.2022 7-15 23.12.2021 7-15 31.12.2021 7-15 3.9.2022 9-13 10.9.2022 9-13 17.9.2022 9-13 24.9.2022 9-13

Haukivuoren pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 6.1.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 25.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 26.5.2022 suljettu 25.6.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 6.1.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu suljettu 4.6.2022 13-15 18.6.2022 13-15 2.7.2022 13-15 16.7.2022 13-15 30.7.2022 13-15

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 6.1.2022 suljettu

Ympäristöluvat

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa. Yhtiöllä on Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella toimimista varten ympäristölupa ESA-2004-Y-242-121 (28.3.2007) sekä biojalostamon ja kompostointilaitoksen ympäristölupa Vaasan HO 19/0587/3 (4.12.2019).

Raportoimme lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toiminnasta sekä pienjäteasemista Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristöviranomaiselle. Toimitamme yhteenvedon viranomaisille toiminnasta vuosittain. Valvova viranomainen tekee vuosittain lajittelu- ja kierrätyskeskukselle määräaikaistarkastuksen, jossa käydään ympäristöluvan mukaiset toiminnot läpi.