Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Jätehuolto taloyhtiöissä

Tarjoamme jätehuollon palveluja pakkausjätteiden osalta kaikille taloyhtiöille sekä sekajätteelle ja biojätteelle haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sijaitseville taloyhtiöille.

Jätehuollon tulevat muutokset taloyhtiöille Mikkelin taajamissa

19.7.2021 muuttunut jätelaki (646/2011) sekä Mikkelin kaupungin kaupunkikehityslautakunnan tekemä päätös (25.1.2022) sekajätteen kuljetusjärjestelmästä tuovat muutoksia taloyhtiöiden jätehuollon järjestämiseen. Muutokset astuvat voimaan portaittain vuosina 2023–2025 seuraavasti:

1.7.2023
Muovipakkausten keräys on ollut toistaiseksi vapaaehtoista, mutta muuttuu pakolliseksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Pakkausjätteet (metalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset) siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että näiden jätejakeiden osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.1.2024
Biojätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että biojätteen osalta jätehuollon asiakkuus siirtyy Metsäsairila Oy:lle, joka hoitaa jätteiden kuljetusten kilpailutuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen sekä järjestää jäteastioiden tyhjennykset.

1.2.2025
Sekajätteen keräys taajamissa siirtyy kunnan järjestämään kuljetukseen. Tämä tarkoittaa, että asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto on kokonaisuudessaan Metsäsairila Oy:n järjestämää lukuun ottamatta paperin keräystä, joka jatkuu paperin tuottajayhteisön kuljetusyrityksen kanssa.