Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Kuivakäymäläjätteen kompostointi

Kuivakäymälä- eli huussijätteestä saadaan kompostoimalla ravinnepitoista multaa puutarhan maanparannusaineeksi. Kompostointi on helppoa ja se tehdään samoin periaattein, kuin keittiö- ja puutarhajätteen komposti. Tekemisessä on vain muutama huomioitava seikka edellisiin verrattuna. Käymälästä tai jälkikompostorista ei saa päästä valumia maahan, kompostorissa ei tarvitse käyttää herätettä ja sitä ei välttämättä tarvitse kääntää. 

Kuivakäymäläjätteen kompostointi onnistuu kuivakäymälän säiliössä tai erillisessä kompostorissa, jos käytössä on pienempi säiliöinen käymälä. Yleensä käymäläjätteen kompostointiin riittää yksi vuosi. Talven aikana komposti jäätyy ja samalla hygienisoituu. Jos käymälä on lämpimässä tilassa, kannattaa massa siirtää jälkikompostoitumaan ulkona olevaan kompostoriin tai kompostiin, jotta se hygienisoituu talven aikana. Näin multaa on turvallisempi käyttää pihassa ja puutarhassa.  

Tarpeelliset tarvikkeet

 • Kuivakäymälä 
 • Kuiviketta (seosainetta) 
 • Kuivikkeen annostelukauha 
 • Lisäksi on hyvä olla: kompostori tai kompostikehikko, kottikärryt, talikko ja lapio.

Käymälän ja jälkikompostorin valinta

Markkinoilla on paljon erilaisia käymälöitä, ja kuivakäymälän voi rakentaa itsekin. Erillisen kompostorin tai kompostikehikon hankinta on tarpeen, jos kuivakäymäläjäte ei ehdi maatua mullaksi käymälässä.  

Käymälää valitessa pitää huomioida

 • Käyttäjien määrä 
 • Käyttöaika 
 • Käytön ja huollon vaivattomuus 
 • Käymäläjätteen käsittelyn helppous ja hygienisyys. 

Kuivakäymälän paikka

 • Käymälästä tai jälkikompostorista ei saa valua nesteitä maahan. 
 • Valitse paikka, jossa on tilaa käymälän tyhjentämiselle. 
 • Mieti paikka myös käymäläjätteen kompostoinnille. 

Perustaminen

 • Tehdasvalmisteisissa malleissa tulee aina noudattaa valmistajan ohjeita. 
 • Omatekoisissa voi laitta kuivakäymälän pohjalle 10 cm kuiviketta. 
 • Käytön jälkeen jäte tulee aina peittää kuivikkeella. 

Kuivakäymälään saa laittaa

 • Käymäläjätettä 
 • Kuivikkeita 
 • Wc-paperia 
 • Elintarvikejätteitä (jos valmistajan ohjeet sallivat)

Ei saa laittaa

 • Kalkkia 
 • Tuhkaa 
 • Kemikaaleja 
 • Kompostin heräteaineita

Kuivakäymälän käyttö ja hoito ovat helppoa. Muista vain käyttää riittävästi kuiviketta, joka parantaa ilmavuutta, sitoo kosteutta ja ravinteita, nopeuttaa hajoamista sekä vähentää hajuja ja kärpästen esiintymistä.

Sopivassa kuivikkeessa on 50% puuhaketta ja 50% turvetta (lannoittamatonta ja kalkitsematonta). Kuivikkeena voi käyttää myös kuoriketta, kutterinlastua ja pihan haravointijätettä. Myös hyvä ilmanvaihto on tärkeää, että hajut ja kosteus ohjautuvat oikeaan paikkaan kuivakäymälän säiliöstä.

 • Pidä käymälä siistinä. 
 • Käytä riittävästi kuiviketta. 
 • Seuraa erillisen urea/virtsasäiliön täyttymistä. 
 • Seuraa itse tehdyssä kuivakäymälässä urean haihtumista mahdollisesta alemmasta astiasta.  
 • Kun käymälä on täyttymässä, suunnittele tyhjennys ja mahdollinen jälkikompostointi.

 

Kuivakäymälästä tyhjennettävän jätteen jatkokäsittely riippuu siitä, kuinka hyvin se on ehtinyt maatua. Täysin kompostoitunutta multaa ei tarvitse jälkikompostoida vaan se on valmista käytettäväksi. Raakajäte vaati kompostoimisen ja osittain kompostoitunut puolestaan jälkikompostoinnin. Käymäläjätteen kompostia ei välttämättä tarvitse kääntää, mutta kääntäminen nopeuttaa kompostoitumista. Kääntäminen tehdään vasta, kun kompostin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilan tasolle. Kuivakäymäläjäte voidaan jälkikompostoida myös puutarhajätteen kompostissa. 

Näin kompostoit käymäläjätteen: 

 • Laita kompostin pohjalle muovi tai pressu. Kompostista ei saa valua nesteitä maahan.
 • Kompostin pitää olla haittaeläinsuojattu (ei yli 7mm aukkoja).
 • Lisää tiiviin pohjan päälle turvetta sitomaan kosteutta.
 • Laita seuraavaksi kerros karkeampaa ainetta (hake, kuorike, risusilppu) salaojitukseksi tai käytä salaojaputkia.
 • Lisää sen jälkeen käymäläjäte.
 • Tarkista jätteen kosteus kokoamisvaiheessa ja lisää tarpeen mukaan joko kuiviketta tai vettä.
 • Laita päällimmäiseksi kerrokseksi turvetta tai puidenlehtiä (ne pitävät kosteuden, ravinteet ja lämmön kompostissa).
 • Peitä komposti lopuksi kannella tai muovilla.

Kuivakäymälä jätteestä syntynyttä multaa voi käyttää puutarhassa katteena siitäkin huolimatta, että siitä erottuisi vielä kuivikkeena käytettyjen aineiden rakenteita. Multaa voi sekoittaa koriste- ja hyötykasvien kasvualustaan, kun täysin kypsästä mullasta ei enää erotu lähtöaineita. Mullan paras levitysaika on keväällä ja riittävä määrä on 2-5 cm kerros eli noin 20-50 litraa neliölle.