Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Tilaa kiinteistölle sekajätteen keräys

Tarjoamme haja-asutusalueelle sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamiin asuin- ja vapaa-ajan kiinteistölle sekajätteen keräykseen kolme vaihtoehtoa.

Näin se toimii

 • Jäteastia on kiinteistön omassa käytössä.
 • Asiakas hankkii jäteastian itse joko Metsäsairilasta tai rautakaupasta.
 • Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja keräysastian tyhjennysmaksuista.

Huomioitavaa

Keräysastia on sijoitettava keräykseen soveltuvaan paikkaan. Keräyspaikan järjestäminen ja kunnossapito on kiinteistön haltijan vastuulla.

Tilaa palvelu

Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, jos jätettä syntyy vähän tai kulkuyhteydet kiinteistölle ovat raskaalle jäteautolle hankalat.

Näin se toimii

 • Jäteastia on usean kiinteistön käytössä, jolloin myös tyhjennyskustannukset jaetaan.
 • Kimpalle on nimettävä kimppaisäntä, joka hallinnoi kimppaa.
 • Kimppa hankkii jäteastian itse joko Metsäsairilasta tai rautakaupasta.
 • Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja keräysastian tyhjennysmaksuista. Perusmaksu laskutetaan jokaiselta kimpan osakkaalta kerran vuodessa. Lasku tyhjennyksistä osoitetaan joko kimppaisännälle tai suoraan jokaiselle osakkaalle.

Huomioitavaa

Jäteastian tilavuuden ja tyhjennysvälien tulee noudattaa Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

Keräysastia on sijoitettava keräykseen soveltuvaan paikkaan. Keräyspaikan järjestäminen ja kunnossapito on kiinteistön haltijan vastuulla.

Perusta kimppa

Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, jos oman jäteastian tai kimppa-astian käyttö ei sovellu kiinteistölle esim. syrjäisen sijainnin tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi.

Näin se toimii

 • Kiinteistön haltija vie jätteen ylläpitämäämme aluekeräyspisteeseen. Sopivan aluekeräyspisteen voi etsiä kierratys.info -sivustolta tai kysyä asiakaspalvelustamme.
 • Jätehuollon vuosikustannus koostuu perusmaksusta ja aluekeräyspistemaksusta, jotka laskutetaan kerran vuodessa samalla laskulla.
 • Aluekeräyspisteille ei saa jättää rakennusjätettä, suurikokoisia jäte-esineitä (huonekalut, metalliromut yms.) tai vaarallisia jätteitä (esim. akut, maalit) eikä sähkölaitteita.

Liity aluekeräyspisteen käyttäjäksi

Usein kysyttyä sekajätteen keräyspalveluista

Huomioi seuraavat asiat

 1. Jäteastialle johtavan tien on oltava isolla jäteautolla liikennöitävissä.
  Tien kantavuus on oltava yli 20 t, tien on oltava tarpeeksi leveä, tiellä ei saa olla liian jyrkkiä mäkiä ja umpitiellä on oltava tarpeeksi laaja kääntöpaikka.
 2. Jäteastia on helposti ja esteettömästi tyhjennettävissä.
 3. Tarvittaessa jäteastia on mahdollista pitää lukittuna. Lukituksessa on käytettävä jätehuollon yleisavaimeen sarjoitettua lukkoa tai kaksoispesälukkoa.

Yleisin jäteastian koko pientaloasiakkailla on 240 litraa. Saatavilla on lisäksi 140, 360 ja 660 litraisia astioita. Tarvittavaan astiakokoon vaikuttaa taloudessa syntyvän jätteen määrä ja se, kuinka tarkasti jätteet lajitellaan.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan jätetilavuutta tulee olla 20 l/hlö/vko. Mikäli kiinteistöltä toimitetaan kierrätykseen biojäte, metallit, lasi ja keramiikka, kartonki, paperi, muovipakkaukset sekä sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet, niin jätetilavuutta tulee olla 10 l/hlö/vko.

Vapaa-ajan kiinteistössä jätetilavuutta tulee olla 30 l/kiinteistö/vko.

Sekajätteen tyhjennysvälit ovat pääsääntöisesti 2 tai 4 viikkoa. Tätä pidemmistä tyhjennysväleistä on tehtävä hakemus Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle.

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella sekä pienjäteasemilla on myytävänä 240 l ja 660 l kokoisia jäteastioita.

Jäteastioita on myytävänä myös rautakaupoissa.

Jäteastian tulee olla kannellinen, tartuntakahvoin ja pyörin varustettu ja sen on sovelluttava koneelliseen kuormaukseen.

Aluekeräyspiste on ylläpitämämme alueellinen sekajätteen keräyspaikka, jonka käyttöoikeuden saa maksamalla aluekeräyspistemaksun. Aluekeräyspisteeseen liittyminen ja sekajätteen sinne vieminen on yksi tapa hoitaa kiinteistön jätehuolto.

Kotoa sekajäte kuljetetaan omatoimisesti keräyspisteelle. Suosittelemme viemään sekajätteen pisteelle säännöllisesti, pienissä erissä. Näin toimittaessa vältytään aluekeräyspisteen hetkellisiltä ylitäytöiltä. Aluekeräyspiste on tarkoitettu kotitaloudessa päivittäin syntyvälle sekajätteelle, esimerkiksi remonttijätteet eivät kuulu aluekeräyspisteelle.

Sopivan aluekeräyspisteen kiinteistön läheltä tai luontevien kulkureittien varrelta löydät kierratys.info -sivustolta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.