Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu

Toteutamme jätteiden keräyksen, prosessoinnin ja hyödynnettäväksi toimittamisen ympäristöä huomioiden. Lajittelu- ja kierrätyskeskuksen laajassa ympäristötarkkailussa seurataan vesiä, hajua ja melua.

Vesien tarkkailu

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueelta tulee puhtaita pintavesiä, jätteiden käsittelyalueiden jätevesiä ja loppusijoitusalueiden suotovesiä. Käsittelyalueiden jätevedet ja loppusijoitusalueiden suotovedet johdetaan tasausaltaaseen ja siitä Mikkelin vesilaitoksen jätevedenpuhdistamolle. Puhtaita pintavesiä muodostuu mm. piha- ja tiealueilla. Puhtaat pintavedet johdetaan pääosin hulevesialtaaseen.

Lajittelu- ja kierrätyskeskuksen vesien määrään vaikuttaa sadanta. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä noin 77 000 m3 vuodessa.

Lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella sekä alueen läheisyydessä tehdään säännöllistä tarkkailua pinta-, pohja- ja suotovesistä vesientarkkailuohjelman mukaisesti.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Jätetäytössä oleva orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu kaatopaikkakaasua. Kaasu sisältää metaania 55 %, hiilidioksidia 45 % ja useita muita yhdisteitä. Lajittelu- ja kierrätyskeskuksella on n. 11 ha loppusijoitusaluetta, josta suljettua aluetta on n. 8 ha.

Suljetun loppusijoitusalueen päälle on rakennettu tiiviit pintarakenteet. Kaasunkeräysjärjestelmä on koko alueella. Pintarakenteilla ja kaasunkeräyksellä kaatopaikkakaasu kerätään talteen, jotta sitä vapautuu mahdollisimman vähän ilmakehään.

Kerätty kaatopaikkakaasu johdetaan kaasumoottorille, jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä alueen energian tarpeeseen. Vuonna 2020 kaasumoottorilla tuotettiin sähköä n. 322 MWh ja hyödynnettiin kaasua n. 171 000 n-m3. Kaasunenergiamäärä vastaa 160 pientalon vuotuista energian tarvetta.

Muu ympäristötarkkailu

Jätekeskuksen hajua ja melua tarkkaillaan omien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Hajutarkkailua tehdään kahdesti vuodessa biojalostamon ja kompostointilaitoksen läheisyydessä. Hajutarkkailussa mitataan hajuyksiköitä ja ammoniakkipitoisuuksia. Melutarkkailua tehdään kerran vuodessa. Tarkkailu tehdään joka toinen vuosi virkistyskäyttökauden aikana ja joka toinen vuosi sen ulkopuolella.

Alueen haittaeläimiä vähennetään tuholaistorjuntasuunnitelman mukaisesti.