Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 12-15 suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Haukivuoren pienjäteasema suljettu suljettu 9-12 suljettu 15-17 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 11-13 suljettu 15-17 suljettu 9-11 suljettu 9.5.2024 suljettu 22.6.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-17 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 29.3.2024 suljettu 1.4.2024 suljettu 1.5.2024 suljettu 9.5.2024 suljettu 21.6.2024 suljettu 6.12.2024 suljettu 24.12.2024 suljettu 25.12.2024 suljettu 26.12.2024 suljettu 1.1.2025 suljettu 6.1.2025 suljettu

Jätteiden käsittely ja kierrätys

Kehitämme jätteiden käsittelyprosesseja ja yhtiön toimintatapoja päämäärätietoisesti siten, että ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäiset ja materiaalin ohjautumi­nen hyötykäyttöön tehokasta.

Sekajäte, josta on jätteen syntypaikalla lajiteltu biojäte, metalli, lasipakkaukset, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja paperi, toimitetaan kaukolämmöntuotantoon. Metsäsairilan toimialueelta kerätään sekajätettä noin 14 000 tonnia vuodessa. Sekajäte välivarastoidaan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella ennen kuin se toimitetaan energiahyötykäyttöön Riikinvoima Oy:n Ekovoimalaitokselle tai Kotkan Hyötyvoimalaitokseen.

Metsäsairila Oy omistaa 4,36 % Riikinvoima Oy:stä. Riikinvoiman Ekovoimalaitokseen toimitetaan Itä-Suomen alueelta yhteensä 140 000 tonnia sekajätettä. Voimalan vuodessa tuottama sähkö riittää n. 4 300 omakotitalon tarpeisiin ja kaukolämpö n. 10 000 omakotitalon lämmittämiseen.

Metsäsairilan toimialueelta kerätään noin 3 000 t biojätettä ja 6 000 t jätevesilietettä vuodessa. Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukselle vastaanotettu biojäte ja jätevesiliete käsitellään BioSairila Oy:n biojalostamossa sekä kompostointilaitoksessa.

Biojalostamo tuottaa biokaasuenergiaa vuosittain 6 300 MWh, mikä vastaa noin 520 henkilöauton vuosittaista polttoaineenkulutusta. Kaasu myydään liikennepolttoaineena e-kaasuasemilla.

Biojalostamon mädätteestä ja kompostointilaitoksen kompostista valmistetaan lannoite- ja maanparannusaineita kuten multatuotteita.

BioSairilan omistavat Metsäsairila ja Etelä-Savon Energia.

Sekalainen rakennusjäte sekä pienkuormien käsiteltävä jäte lajitellaan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen lajitteluhallissa. Halliin tulevasta jätteestä lajitellaan hyödynnettävät jakeet esim. puu, metalli ja betoni sekä energiakäyttöön soveltumattomat jakeet kuten eristevillat.

Lajitteluhallissa käsitellään n. 4 000 t jätettä vuosittain.

Puuta vastaanotetaan vuosittain noin 5 000 tonnia. Lajittelu- ja kierrätyskeskuksella puut murskataan ja murskeesta erotetaan metallit, jonka jälkeen murske toimitetaan hyödynnettäväksi energiana.

Painekyllästetty puu vastaanotetaan erikseen välivarastoon ja toimitetaan vaarallisena jätteenä energiahyödynnettäväksi.

Kiviaineksia kuten asfalttia, betonia, tiiliä, laattoja, posliinia, lasia ja kiviä hyödynnetään maarakentamisessa uusiomateriaaleina. Kiviainesten kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja niiden paikallinen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Vastaanotetut materiaalit murskataan omina jakeinaan. Murskatut materiaalit hyödynnetään lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella mm. teiden ja kenttäalueiden rakenteissa. Tilii ja betoni -jätteestä valmistetaan myös MARA-asetuksen mukaista tuotetta, jota voidaan hyödyntää lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueen ulkopuolella.

Uusiomateriaalien hyödyntäminen on kiertotalouden edistämistä parhaimmillaan. Betonimurskeesta saadaan kantava ja routimaton rakenne, koska betonimurske kovettuu uudestaan maaperässä.

Mikäli kiinnostuit betonin tuotteen hyötykäytöstä, ota yhteyttä niin kerromme lisää. Tarvittaessa laadimme asiakkaan puolesta tarvittavat viranomaisilmoitukset.

Lajittelu- ja kierrätyskeskus toimii materiaalina ja energiana hyödynnettävien jätteiden välivarastointipaikkana. Tällaisia jätteitä ovat mm. metalli, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä energiajäte.

Loppusijoitukseen viedään vain sellaista lajiteltua jätettä, jolle ei ole mitään hyödyntämisvaihtoehtoa. Tällaisia jätteitä ovat mm. rakennusvillat ja asbestit sekä jätteiden lajittelussa erotellut hyödyntämiskelvottomat jätejakeet. Loppusijoitukseen päätyy vain muutama prosentti vastaanotetuista jätteistä.