Avoimet työpaikat

Biokaasulaitoksen operaattori

Biosairila Oy etsii biokaasulaitoksen operaattoreita (2 paikkaa)

Biosairila Oy on mikkeliläinen yritys, joka jalostaa orgaanisista sivuvirroista liikenteen käyttöön biometaania ja maanparannus- ja lannoitevalmisteita.  Biosairila Oy:n omistavat Metsäsairila Oy ja Etelä-Savon Energia Oy.

Biokaasulaitoksen operaattorien tehtäviin kuuluu valvoa ja hoitaa laitosprosesseja paikallisesti sekä prosessinohjausjärjestelmän avulla etäyhteydellä. Operaattorien vastuulla on huolehtia, että laitokseen tuleva ja sieltä lähtevä raaka-aine vastaanotetaan, syötetään laitoksen prosesseihin sekä toimitetaan loppusijoitukseen oikea-aikaisesti. Operaattorit osallistuvat päivittäisen käyttötoiminnan lisäksi laitoksen ja sen laitteiden sekä järjestelmien huoltoon ja puhtaanapitoon yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Työ sisältää varallaoloa ja päivystystehtäviä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tehtävän hoitamiseen tarvitset:

  • Kunnossapito ja prosessilaitoksen operointitaitoja
  • Aitoa kiinnostusta käyttö- ja kunnossapitotehtäviin
  • Halua oppia operoimaan biokaasu- ja jätteenkäsittelyprosesseja
  • Tehtävään soveltuvaa koulutusta
  • Englannin kielen taitoa
  • Kykyä ryhmätyöskentelyyn
  • Ongelmanratkaisukykyä

Arvostamme näiden ominaisuuksien lisäksi aikaisempaa kokemusta biokaasualasta sekä kokemusta käyttö- ja kunnossapitotehtävistä prosessiteollisuudesta ja/tai jätteenkäsittelystä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia tehtäviä uuden biokaasulaitoksen operaattorina kehittyvässä työympäristössä paikallisen uusiutuvan energian tuotannossa. Palkkauksessa ja muissa työsopimusehdoissa noudatamme energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimusta. Töiden aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään syyskuun alussa.

Haluatko liittyä joukkoomme kiertotalouden näköalapaikalla?

Lähetä hakemuksesi 26.7.2020 mennessä Go On Yhtiöiden verkkosivun kautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat ajalla 6.-17.7.2020 toimitusjohtaja Ville Kakkonen ville.kakkonen@metsasairila.fi / puh. 0401618461 tai ajalla 20.-24.7.2020 projektipäällikkö Aki Heinonen aki.heinonen@metsasairila.fi / puh. 044 755 8204. Rekrytointiprosessista lisätietoa antaa tarvittaessa Go On Yhtiöiden Juuso Kangaskorpi puh. 040 585 9885 tai Anna Orava puh. 044 585 9886.