Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 24.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 23.6.2022 7-15 23.12.2021 7-15 31.12.2021 7-15 3.9.2022 9-13 10.9.2022 9-13 17.9.2022 9-13 24.9.2022 9-13

Haukivuoren pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 6.1.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 25.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 26.5.2022 suljettu 25.6.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 6.1.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu suljettu 4.6.2022 13-15 18.6.2022 13-15 2.7.2022 13-15 16.7.2022 13-15 30.7.2022 13-15

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 6.1.2022 suljettu

Hankkeet

 

Cool4City - Clean Green City by Smart Waste Management

Hankeaika: 25.2.2021-31.12.2022

Kumppanit: St. Petersburg State Unitary Enterprise ”St. Petersburg Information and Analytical Centre” (SPb SUE ”IAC”), (Lead Partner), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Mikkelin Toimintakeskus ry, Green Net Finland ry ja Association of Ecologic Partnership (AsEP)

Hankkeen tavoitteet

Mukava, kodikas, puhdas ja vihreä elinympäristö on tärkeä kestävän ja älykkään aluekehityksen osa. Kansalaisten elämänlaatu ja terveys voidaan varmistaa vain, jos luonnolliset järjestelmät säilyvät ja ympäristön asianmukainen laatu säilyy.

Paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli tämän ympäristön järjestämisessä, kansalaisilla taasen on tärkeä rooli elinympäristön säilyttämisessä hyvässä kunnossa. Kestävä ympäristö voidaan säilyttää kattavalla lähestymistavalla, joka perustuu molempiin teknologisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin.

Hanke vaikuttaa moniin kohderyhmiin julkisista paikallisviranomaisista opiskelijoihin. Cool4City yrittää puhua kunkin kohderyhmän ”kieltä” kehittämällä kattavia, värikkäitä ja yksinkertaisia visuaalisia tiedotusmateriaaleja. Hanke yhdistää teoreettisen, että käytännön toiminnan järjestämiseen tulokset, kiertotalouden kehittämisen ja sosiaalisten yrittäjien osallistumisen.

 

Metsäsairilan rooli

Metsäsairila toimii hankkeessa partnerina. Meidän tehtävänämme on Mikkelin jätehuollon nykytilan kuvaus, kehityskohteiden etsintä ja esitys, että miten ne voitaisiin integroida nykyiseen järjestelmään. Lisäksi kehitämme yhdessä Toimintakeskuksen kanssa uuden Kieppi vastaanoton toimintaa ja materiaalien käsittelyä.

 

Kokonaisbudjetti: 623 382€, josta Metsäsairilan osuus on 85 619€.

Hanke on osa CBC 2014-2020 ohjelmaa. Ohjelma on Euroopan Unionin osarahoittama.