Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 suljettu suljettu 1.1.2021 suljettu 6.1.2021 suljettu 2.4.2021 suljettu 5.4.2021 suljettu 13.5.2021 suljettu 25.6.2021 suljettu 6.12.2021 suljettu 24.12.2021 suljettu 6.1.2022 suljettu 24.6.2021 7-16

Haukivuoren pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 24.12.2020 suljettu 13.5.2021 suljettu 14.5.2021 15-18 26.6.2021 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu 20.6.2020 suljettu 24.12.2020 suljettu 13.5.2021 suljettu 14.5.2021 15-18 26.6.2021 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu suljettu suljettu 5.6.2021 13-15 19.6.2021 13-15 3.7.2021 13-15 17.7.2021 13-15 31.7.2021 13-15

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300, (toimisto suljettu) 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 1.1.2021 suljettu 6.1.2021 suljettu 2.4.2021 suljettu 5.4.2021 suljettu 13.5.2021 suljettu 25.6.2021 suljettu 6.12.2021 suljettu 24.12.2021 suljettu 31.12.2021 suljettu 6.1.2022 suljettu

Hankkeet

 

Cool4City - Clean Green City by Smart Waste Management

 

Hankeaika: 25.2.2021-31.12.2022

Kumppanit: St. Petersburg State Unitary Enterprise ”St. Petersburg Information and Analytical Centre” (SPb SUE ”IAC”), (Lead Partner), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Mikkelin Toimintakeskus ry, Green Net Finland ry ja Association of Ecologic Partnership (AsEP), Pietari

Hankkeen tavoitteet

Mukava, kodikas, puhdas ja vihreä elinympäristö on tärkeä kestävän ja älykkään aluekehityksen osa. Kansalaisten elämänlaatu ja terveys voidaan varmistaa vain, jos luonnolliset järjestelmät säilyvät ja ympäristön asianmukainen laatu säilyy.

Paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli tämän ympäristön järjestämisessä, kansalaisilla taasen on tärkeä rooli elinympäristön säilyttämisessä hyvässä kunnossa. Kestävä ympäristö voidaan säilyttää kattavalla lähestymistavalla, joka perustuu molempiin teknologisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin.

Hanke vaikuttaa moniin kohderyhmiin julkisista paikallisviranomaisista opiskelijoihin. Cool4City yrittää puhua kunkin kohderyhmän ”kieltä” kehittämällä kattavia, värikkäitä ja yksinkertaisia visuaalisia tiedotusmateriaaleja. Hanke yhdistää teoreettisen, että käytännön toiminnan järjestämiseen tulokset, kiertotalouden kehittämisen ja sosiaalisten yrittäjien osallistumisen.

Kaikki saavutetut tulokset ja saatuja tietoja edelleen hyödynnetään sekä Suomessa että Venäjällä. Ympäristön kestävyys voidaan ratkaista yhdessä, koska haitalliset ympäristövaikutukset leviävät rajan yli ja vaikuttavat molempiin maihin. Cool4City-projektista tulee yhteinen rajat ylittävä ympäristöbrändi, joka edistää käytännössä arvokkaita ja konkreettisia tuloksia, jotka sopivat yhteen kestävän kehityksen kanssa.

Lisätietoa täältä.

Metsäsairilan rooli

Metsäsairila toimii hankkeessa partnerina. Meidän tehtävänämme on Mikkelin jätehuollon nykytilan kuvaus, kehityskohteiden etsintä ja esitys, että miten ne voitaisiin integroida nykyiseen järjestelmään. Lisäksi kehitämme yhdessä Toimintakeskuksen kanssa uuden Kieppi vastaanoton toimintaa ja materiaalien käsittelyä.

 

Kokonaisbudjetti: 623 382€, josta Metsäsairilan osuus on 85 619€.

 

South-East Finland-Russia CBC Programme 2014-2020

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.