Palvelemme tänään

Lajittelu- ja kierrätyskeskus 7-18 7-18 7-18 7-18 7-18 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 24.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 23.6.2022 7-15 23.12.2021 7-15 31.12.2021 7-15 7.5.2022 9-13 14.5.2022 9-13 21.5.2022 9-13 28.5.2022 9-13

Haukivuoren pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu 12-15 suljettu 6.1.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 25.6.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Ristiinan pienjäteasema suljettu 9-12 suljettu 15-18 suljettu 9-12 suljettu 26.5.2022 suljettu 25.6.2022 suljettu 27.5.2022 15-18 6.1.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu

Suomenniemen pienjäteasema suljettu suljettu 15-18 suljettu suljettu suljettu suljettu 4.6.2022 13-15 18.6.2022 13-15 2.7.2022 13-15 16.7.2022 13-15 30.7.2022 13-15

Asiakaspalvelu p. 044 722 2300 9-15 9-15 9-15 9-15 9-12 suljettu suljettu 15.4.2022 suljettu 18.4.2022 suljettu 26.5.2022 suljettu 6.12.2022 suljettu 26.12.2022 suljettu 6.1.2023 suljettu 6.1.2022 suljettu

Jäteastian sijainti

Jäteastian järkevällä sijoittamisella varmistetaan sen säännöllisen tyhjennyksen onnistuminen.  

Huomioi jäteastian sijoituspaikkaa valitessasi: 

  • Jäteastian tyhjennyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä tyhjentäjälle. 
  • Hyvä paikka astialle on pihatien liittymässä, jolloin astia on otettavissa kyytiin sen ohi ajettaessa.  
  • Jäteautolle on tarvittaessa oltava riittävän tilava kääntöpaikka. Pakkaava jäteauto on noin 10 metrin mittainen, joten se tarvitsee runsaasti tilaa kääntyäkseen.  
  • Jäteastian paikka on sellainen, ettei jäteauton tarvitse peruuttaa astian luokse päästäkseen.  
  • Jäteastian siirtomatka jäteautolle on enintään 10 metriä. 
  • Mikäli jäteastialle johtava tie on mäkinen, voi tien pinnan liukkaus olla esteenä jäteauton liikennöinnille. Tällöin astian voi sijoittaa väliaikaisesti helpommin tyhjennettävään paikkaan, jolloin muutoksesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme.  
  • Jäteastialle johtava tieura on pidettävä raivattuna niin, ettei sille ulotu puiden oksia eikä pientareen vesakkoa.  
  • Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi jätteenkuljetuksessa.